V Ljubljani je 15.in 16. februarja 2018 potekal strokovni posvet, ki je bil namenjen izmenjavi dobrih praks in izkušanj med Slovenijo, Norveško in državami Zahodnega Balkana pri pripravi in izvajanju nacionalnih akcijskih načrtov o ženskah, miru in varnosti. 

Od leta 2000, ko je Varnostni svet OZN sprejel prvo resolucijo o ženskah, miru in varnosti, se krepi zavest o doslednejšemu vključevanju vidika spola, tako glede upoštevanja različnih vplivov oboroženih spopadov na ženske, moške, deklice in dečke, kot na pomen vloge žensk v aktivnostih za mir in varnost. Nacionalni akcijski načrti in drugi strateški dokumenti na tem področju so se izkazali kot najbolj učinkovito orodje za učinkovito uresničevanje mednarodnih standardov.

Prvi dan je bil posvet posvečen razpravam med slovenskimi in norveškimi izvedenkami in izvedenci o izkušnjah pri pripravi in izvajanju nacionalnih akcijskih načrtov o ženskah, miru in varnosti, zagotavljanju višje udeležbe žensk v varnostnem sektorju obeh držav in v okviru mednarodnih operacij in misij, krepitvi moči žensk z območij, ki so jih prizadeli konflikti, ter o novih trendih in izzivih na področju žensk, miru in varnosti. Drugi dan pa so se razpravam pridružili vladni in nevladni izvedenci in izvedenke iz držav Zahodnega Balkana. Poleg izmenjave izkušenj glede nacionalnih akcijskih načrtov ali drugih strateških dokumentov na področju žensk, miru in varnosti potekajo razprave še o globalnih trendih in izzivih na tem področju ter o izzivih in priložnostih agende žensk, miru in varnosti na Zahodnem Balkanu.

Z dogodkom zunanje ministrstvo želi izpostaviti povezanost vseh elementov agende žensk, miru in varnosti in s tem poudariti pomen njihovega medsebojnega dopolnjevanja za trajni mir, varnost, razvoj in spoštovanje človekovih pravic v državah, prizadetih zaradi oboroženih spopadov. Predstavlja tudi priložnost za krepitev sodelovanja med Slovenijo in Norveško ter za iskanje načinov kako okrepiti moč žensk na celotnem področju miru in varnosti, tudi na podlagi primera Zahodnega Balkana.

Translate »