Slovenska karitas je v partnerstvu s platformo SLOGA v juniju 2021 začela izvajati projekt na področju mednarodne humanitarne pomoči (MHP), ki ga sofinancira Ministrstvo za zunanje zadeve (MZZ) za obdobje do oktobra 2023. Projekt se osredotoča na krepitev nudenja bilateralne humanitarne pomoči, na spodbujanje sodelovanja zasebnega sektorja na področju MHP, na krepitev kapacitet NVO na tem področju ter promocijo ter zagovorništvo na EU ravni tekom predsedovanja Slovenije Svetu EU.

Za prvi nujni odziv prek tega partnerstva, ki ga je Karitas začela izvajati julija 2021 v sodelovanju z misijonarjem Pedrom Opeko na Madagaskarju, je Ministrstvo za zunanje zadeve RS za humanitarno pomoč najrevnejšim namenilo 120.000 evrov.

Več o humanitarni pomoči Madagaskarju na spletni strani Humanitarnega centra.


 

 

 

 

              

              

Translate »