Evropska komsija je predstavila sporočilo o dostojnem delu po vsem svetu. V središču teh prizadevanj je odprava dela otrok in prisilnega dela. Najnovejši podatki namreč kažejo, da je 160 milijonov otrok – vsak deseti na svetu – vključenih v delo otrok, 25 milijonov ljudi pa je v položaju prisilnega dela.

Komisija v okviru tega celovitega pristopa pripravlja nov zakonodajni instrument za učinkovito prepoved vstopa izdelkov, narejenih s prisilnim delom, na trg EU. Ta instrument bo zajemal blago, proizvedeno v EU in zunaj nje, prepoved pa bo spremljal zanesljiv okvir za izvrševanje.

EU bo okrepila ukrepe na podlagi štirih elementov univerzalnega koncepta dostojnega dela, ki ga je razvila Mednarodna organizacija dela in se odraža v ciljih trajnostnega razvoja Združenih narodov: spodbujanje zaposlovanja, standardi in pravice pri delu, vključno z odpravo prisilnega dela in dela otrok, socialna zaščita ter socialni dialog in tristranskost. Dostojno delo je del osmega cilja trajnostnega razvoja.

V zadnjih desetletjih se je znatno zmanjšalo tudi število otrok po svetu, vključenih v delo otrok, in sicer z 245,5 milijona leta 2000 na 151,6 milijona leta 2016. Toda ta pozitivni trend se je nedavno obrnil, saj se je število otrok, vključenih v delo otrok, med letoma 2016 in 2020 povečalo za več kot 8 milijonov. Obenem lahko na delovne standarde in varstvo delavcev vplivajo svetovna pandemija covid-19 ter spremembe v svetu dela, med drugim zaradi tehnološkega napredka, podnebne krize, demografskih sprememb in globalizacije.

Sporočilo: Dostojno delo po vsem svetu

Pripravila: PV
Foto: Canva

Translate »