Platforma SLOGA je na pobudo in v sodelovanju s članicama, Društvom Bodi Svetloba in Zavodom Povod v četrtek, 27. 9. 2019 ob svetovnem vrhu na temo ciljev trajnostnega razvoja organizirala posvet z naslovom “Stopimo skupaj za trajnostni razvoj!” Na posvetu so spregovorili Albin Keuc, direktor platforme SLOGA, Robin Dewa, predsednik društva Bodi svetloba, Nataša Jazbinšek Seršen iz Mestne občine Ljubljana, Uroš Vajgl iz Sektorja za mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč na Ministrstvu za zunanje zadeve, ter Robert Križanič iz Zavoda Povod, ki se je oglasil neposredno iz New Yorka.

Posvet je ponudil priložnost, da smo ob svetovnem vrhu v New Yorku o zdravju, podnebnih spremembah, ciljih trajnostnega razvoja in financiranju za razvoj, spregovorili o prizadevanjih v Sloveniji, kako okrepiti in povečati uspešnost prizadevanj za doseganje ciljev trajnostnega razvoja v sklopu oblikovanja nacionalne čezsektorske Koalicije 2030.
 posvetstopimo5
Robin Dewa je opozoril na pomen nujne krepitve sodelovanja med akterji razvoja, če želimo uresničiti zaveze iz Agende 2030. Robert Križanič je podal izčrpno poročilo o dogajanju v New Yorku. Izpostavil je štiri ključne vsebine, ki zahtevajo odločnejšo mobilizacijo civilne družbe na lokalni in globalni ravni: krepitev prostorov civilne družbe, socialne in druge neenakosti, enakost spolov ter podnebne spremembe. Civilna družba je na Ljudski skupščini sprejela posebno deklaracijo v kateri, med drugim, ugotavljajo potrebo po odločnejšem sodelovanju z drugimi sektorji. Civilna družba ima neizmerno količino znanj in izkušenj, ki jih lahko v dobi digitalne povezanosti sveta, učinkovito in uspešno izkoristi za skupno dobro. Dodal je še, da je podnebna aktivistka Greta Thunberg zasenčila nastop ameriškega predsednika Trumpa.
posvetstopimo1
Nataša Jazbinšek Seršen je predstavila dejavnosti MOL za zeleno Ljubljano. Nanizala je celo vrsto projektov, ki so v zadnjih letih zelo spremenili zunanjo podobo Ljubljane in tudi vplivali na vedenjske obrazce ljudi. Samo z uvedbo deljenega prostora v prometni ureditvi centra mesta so izboljšali stanje okolja in bistveno zmanjšali emisije črnega ogljika. Po drugi strani pa so začeli s projektom “Zunaj” s katerim podpirajo samoaktivacijo državljanov in državljank za izboljšanje skupnostnih prostorov. Uroš Vajgl je predstavil trenutno stanje na področju slovenskega prispevka za udejanjanje Agende 2030 v partnerskih državah v Afriki, na Zahodnem Balkanu in državah Vzhodnega partnerstva. Predstavil je podrobne podatke o uradni razvojni pomoči, na podlagi česar se je razvila zanimiva razprava o prihodnosti razvojnega sodelovanja v Sloveniji. Potrebno bo razviti dodatne instrumente in mehanizme ter okrepiti izobraževanje in obveščanje za boljše razumevanje razvojnega sodelovanja.
posvetstopimo4
Albin Keuc je predstavil izsledke iz poročila SDG Watch Europe »Pasti v razpoko – razkrivanje neenakosti v EU« in izpostavil potrebo po natančnejšem razmisleku o strateških pomanjkljivostih slovenskega političnega odločanja, ki ne zagotavlja jasnih ciljev in ustvarja nenehen implementacijski deficit.

V delu, namenjenem načrtovanju dela Koalicije 2030, so predstavniki nevladnih organizacij predstavili načrte za pripravo poročilo NVO o doseganju ciljev trajnostnega razvoja (2020), možne dejavnosti za okrepitev teme Agende 2030 in  trajnostnega razvoja kot prednostni nalogi slovenskega predsedovanja Svetu EU v letu 2021 ter si izmenjali zamisli o prihodnjem delu Koalicije 2030.

Translate »