Platforma SLOGA v sodelovanju z Društvom Bodi svetloba in Zavodom Povod vabi na posvet ob Svetovnem vrhu za pospešitev izvajanja Agende 2030 za trajnostni razvoj “Stopimo skupaj!”, ki bo potekal v četrtek, 26. septembra 2019, med 9.30 in 14.30 v sejalnici Platforme SLOGA (Metelkova 6, 2. nadstropje). Posvet bo enkratna priložnost, da neposredno po svetovnem vrhu v New Yorku spregovorimo o prizadevanjih v Sloveniji, kako okrepiti in povečati uspešnost prizadevanj za doseganje ciljev trajnostnega razvoja v sklopu oblikovanja nacionalne Koalicije 2030.

Po posvetu bo še odprt sestanek Koalicije 2030.

9.30 – 9.35 Pozdravni nagovor, Albin Keuc, Platforma SLOGA
9.35 – 9.40 Pozdravni nagovor, Robin Dewa, Bodi svetloba, GCAP
9.40 – 10.00 Predstavitev akcije Stopimo skupaj zdaj ter pogled na uresničevanje trajnostnih razvojnih ciljev s perspektive mednarodne akcije GCAP, Robin Dewa, Bodi svetloba
10.00 – 10.20 Poročilo iz New Yorka – rezultati Podnebnega vrha in vrha o ciljih trajnostnega razvoja s stališča Ljudskega vrha (People’s Summit), Robert Križanič, Povod
10.20 – 10.40 Napredek pri uresničevanju trajnostnih razvojnih ciljev na lokalni ravni, Nataša Jazbinšek Seršen, MOL
10.40 – 11.00 Kako mednarodno razvojno sodelovanje prispeva k uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja, Uroš Vajgl, MZZ, Sektor za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč
11.00 – 11.10 Poročilo SDG Watch Europe »Pasti v razpoko – razkrivanje neenakosti v EU«, Albin Keuc, SLOGA
11.10 – 11.30 Kako naprej in kaj lahko storimo skupaj, Albin Keuc, SLOGA
11.30 – 12.00 Razprava in sklep
12.00 – 13.00 Pogostitev za udeležence posveta
13.00 – 14.30 Sestanek Koalicije 2030:

·         Poročilo NVO o doseganju ciljev trajnostnega razvoja (2020)

·         Agenda 2030, trajnostni razvoj kot prednostni nalogi slovenskega predsedovanja Svetu EU

·         Prihodnje aktivnosti za krepitev Koalicije 2030

Vabilo na dogodek

Za več informacij se obrnite na albin.keuc@sloga-platform.org ali 041 749 468.


posvet_obvrhu_koalicija2030

 

posvet_obvrhu_koalicija2030_2

 

Translate »