Status delovanja v javnem interesu na področju socialnega varstva poleg društev lahko po novem pridobijo tudi druge nevladne organizacije (zavodi, ustanove), s čimer bodo lahko uveljavljale nekatere ugodnosti.

V Uradnem listu št. 39/2016 je bila objavljena že šesta novela Zakona o socialnem varstvu (ZSV-F), ki prinaša nekaj ključnih novosti za nevladne organizacije s področja socialnega varstva. Poleg zakonske opredelitve socialnovarstvenih programov novela omogoča tudi, da status v javnem interesu po novem poleg društev lahko pridobijo tudi druge nevladne organizacije, od česar bodo največ koristi imeli zasebni zavodi in ustanove s področja socialnega varstva.

Zavodi in ustanove bodo lahko pridobili status delovanja v javnem interesu pod enakimi pogoji, kot je to sedaj veljalo za društva, in bili deležni tudi vseh ugodnosti, med drugim možnost brezplačne uporabe občinskih prostorov, uvrstitev na seznam 0,5 % dohodnine, oprostitev plačila upravnih taks.

Zavodi ali ustanove lahko za status zaprosijo od 18. Junija dalje, ko bo začela veljati novela zakona.

Translate »