Nevladne organizacije, ki delujejo na področju mednarodnih odnosov, zunanjih zadev, mednarodnega razvojnega sodelovanja in mednarodne humanitarne pomoči lahko pridobijo status v javnem interesu in tako na javnih razpisih pridobijo dodatne točke.

Zakon o nevladnih organizacijah določa, da se pri javnih razpisih za pridobivanje sredstev iz državnega proračuna, namenjenih nevladnim organizacijam, upošteva tudi status nevladne organizacije v javnem interesu na področju, kateremu je javni razpis namenjen.

To določa 16. člen zakona in sicer:

(1) Pri javnih razpisih za pridobivanje sredstev iz državnega proračuna, namenjenih nevladnim organizacijam, se v merilih za izbor prejemnikov sredstev upošteva tudi status nevladne organizacije v javnem interesu na področju, kateremu je javni razpis namenjen, pri čemer upoštevanje takšnega statusa ne sme biti manjše od petih odstotkov in ne presegati 20 odstotkov skupne vrednosti meril.

Leta 2019 je bil sprejet Pravilnik o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja nevladnih organizacij za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju mednarodnih odnosov, zunanjih zadev, mednarodnega razvojnega sodelovanja in mednarodne humanitarne pomoči, ki omogoča nevladnim organizacijam, ki delujejo na teh področjih, da pridobijo status v javnem interesu.

Nevladne organizacije, ki ustrezajo pogojem podajo vlogo na Ministrstvo za zunanje zadeve prek pošte ali osebno. Vse informacije o pogojih in vlogah na spletni strani Ministrstva za zunanje zadeve.

Preberite tudi: Pogosta vprašanja in odgovori pri pridobivanju statusa v javnem interesu

Translate »