Vabilo

Platforma SLOGA in Slovenska karitas vas vabita na dvodnevno spletno usposabljanje

“Standardi na področju mednarodne humanitarne pomoči 2«

Datum usposabljanja      torek, 6. in sreda, 7. december 2022 od 9.30 do 15.00

Oblika usposabljanja      spletna

Jezik usposabljanja        angleščina

Opis usposabljanja

V sklopu strateškega partnerstva na področju mednarodne humanitarne pomoči (MHP) z MZZ, vas vabimo na nadaljevalno usposabljanje, ki ga bo vodila priznana evalvatorka projektov na področju mednarodne humanitarne pomoči, dr. Nina Wöhrmann. Nina, ki dela in živi v Nemčiji, ima dolgoletne izkušnje s terena na področju mednarodne humanitarne pomoči, v zadnjih letih predvsem sodeluje pri evalvaciji humanitarnih projektov in za različne financerje opravlja revizije projektov ter izvaja usposabljanja za nevladne organizacije (NVO).

Podrobnejši program usposabljanja je dostopen tukaj.

Usposabljanje bo priložnost za poglobitev znanja o pripravi projektov, tudi v povezavi z aktualnim razpisom MZZ, ki bo predvidoma objavljen 2. decembra 2022. Namen spletnega usposabljanja je udeležencem predstaviti projekt SPHERE in se osredotočiti na standard glede prehranske varnosti ter poglobiti znanje o pripravi ocene potreb (t.i. needs assesment), ki predstavlja osnovo za pripravo vsakega projekta na področju MHP.

To usposabljanje je namenjeno tako tistim zainteresiranim posameznicam in posameznikom iz slovenskih NVO, ki šele nameravajo vstopiti na področje mednarodne humanitarne pomoči, kot tudi vsem bolj izkušenim.

Usposabljanje bo potekalo v angleškem jeziku preko Zoom povezave.

Za udeležbo na usposabljanju se je treba prijaviti na tej povezavi.

Za dodatne informacije  smo vam na razpolago na jana.lampe@karitas.si in marjan.huc@sloga-platform.org.

Lepo vabljeni!

Usposabljanje bo potekalo v sklopu projekta »Krepitev učinkovitosti odziva NVO v sodelovanju z zasebnim sektorjem na področju mednarodne humanitarne pomoči«, ki ga sofinancira Ministrstvo za zunanje zadeve RS v sklopu strateškega partnerstva na področju mednarodne humanitarne pomoči. Izvajata ga Platformo SLOGA in Slovenska karitas. Vsebina dogodka je izključna odgovornost platforme SLOGA in Slovenske karitas in ne odraža stališča Vlade republike Slovenije in Ministrstva za zunanje zadeve RS. 

Translate »