Nevladne organizacije smo vladi predale stališče do predloga Strategije vlade RS na področju migracij. Poudarjamo nekonsistentno rabo terminologije in neskladnost s priporočili mednarodnih institucij in stroke, priporočamo, da se strategija nasloni na cilje Globalnega dogovora OZN o varnih, urejenih in zakonitih migracijah, opozarjamo na izzive na področju integracije oseb s priznano mednarodno zaščito ter, otrok v migracijah, dostopa do zdravstvenega varstva in druge izzive.

Pri pripravi stališča so sodelovale organizacije: Društvo Odnos – Društvo za razvoj in povezovanje družbenih ved in kultur, Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC, Rdeči križ Slovenije, SLOGA – Platforma NVO za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč, Slovenska filantropija in UNICEF Slovenija, stališče pa podpirajo tudi Amnesty International Slovenije, Društvo Ključ – center za boj proti trgovini z ljudmi, Društvo za nenasilno komunikacijo, Forum za enakopraven razvoj – FER, Mirovni inštitut, Slovenska karitas in Zavod Emma.

Stališča lahko v celoti preberete tukaj: Stališča NVO do strategije migracij

Translate »