Stališča nevladnih organizacij do predloga Strategije vlade RS na področju migracij

Nevladne organizacije smo vladi predale stališče do predloga Strategije vlade RS na področju migracij. Poudarjamo nekonsistentno rabo terminologije in neskladnost s priporočili mednarodnih institucij in stroke, priporočamo, da se strategija nasloni na cilje Globalnega dogovora OZN o varnih, urejenih in zakonitih migracijah, opozarjamo na izzive na področju integracije oseb s priznano mednarodno zaščito ter, otrok v migracijah, dostopa do zdravstvenega varstva in druge izzive.

Pri pripravi stališča so sodelovale organizacije: Društvo Odnos – Društvo za razvoj in povezovanje družbenih ved in kultur, Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC, Rdeči križ Slovenije, SLOGA – Platforma NVO za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč, Slovenska filantropija in UNICEF Slovenija, stališče pa podpirajo tudi Amnesty International Slovenije, Društvo Ključ – center za boj proti trgovini z ljudmi, Društvo za nenasilno komunikacijo, Forum za enakopraven razvoj – FER, Mirovni inštitut, Slovenska karitas in Zavod Emma.

Stališča lahko v celoti preberete tukaj: Stališča NVO do strategije migracij