V sodelovanju z Veleposlaništvom ZDA smo na platformi SLOGA gostili Ivano Cvetković Bajrović iz ameriške fundacije National Endowement for Democracy (NED). Srečanja se je udeležilo 18 predstavnikov slovenskih nevladnih organizacij z različnih področij. Gostja je predstavila dejavnosti NED v jugovzhodni regiji in možnosti za angažma slovenskih NVO v oblikah regionalnega sodelovanja.

NED podpira projekte s področja spodbujanja, razvoja in utrjevanja demokracije in pravne države ter spoštovanja človekovih pravic, vključno s podporo neodvisnim medijem. Podpirajo predvsem aktivnosti v državah v tranziciji ter v avtoritarnih državah. V letu 2016 je NED podprl 102 projekta v jugovzhodni Evropi v višini 4,2 milijona USD. Posamezne donacije se gibljejo v povprečju v razponu med 30.000 in 50.000 USD. NED v svetu podpre letno več kot 1200 projektov v 90 državah.

V Jugovzhodni Evropi danes NED podpira projekte v Albaniji, BiH, Kosovu, Makedoniji in Srbiji, kot tudi regionalne projekte iz teh držav in še Hrvaške in Črne Gore. Projekti v regiji so s področja odgovornosti, svobode medijev, spodbujanja medetničnega dialoga in zgodovinskega razumevanja, predvsem med mladimi.

NED podpira projekte s področja spodbujanja, razvoja in utrjevanja demokracije in pravne države ter spoštovanja človekovih pravic, vključno s podporo neodvisnim medijem. Podpirajo predvsem aktivnosti v državah v tranziciji ter v avtoritarnih državah. V letu 2016 je NED podprl 102 projekta v jugovzhodni Evropi v višini 4,2 milijona USD. Posamezne donacije se gibljejo v povprečju v razponu med 30.000 in 50.000 USD. NED v svetu podpre letno več kot 1200 projektov v 90 državah.

Translate »