Državni sekretar Andrej Logar se je danes srečal z nevladnimi organizacijami s področja mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči. V okviru srečanja je državni sekretar Logar predstavil novosti glede strateškega in pravnega okvira mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči. Srečanja se je udeležila tudi platforma SLOGA.

Na srečanju so prisotni obravnavali aktualne teme v okviru politik in izvajanja mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči. Državni sekretar Logar je ocenil sodelovanje z nevladnimi organizacijami kot pomemben prispevek k slovenskemu razvojnemu sodelovanju. Nevladne organizacije so dragocen partner na tem področju – tako pri oblikovanju politik kot pri samem izvajanju razvojnih in humanitarnih projektov.

Predstavnikom nevladnega sektorja je državni sekretar predstavil stanje glede priprave novih strateških usmeritev in zakonskih podlag. Poudaril je pomen prispevka nevladnega sektorja in izrazil pripravljenost za nadaljevanje odprtega dialoga v procesu priprave strateških dokumentov.

Državni sekretar Logar je prav tako predstavil osnovne elemente prihajajočega javnega razpisa za razvojne projekte v obdobju od 2018 do 2020 ter javnega razpisa za sofinanciranje projektov slovenskih nevladnih organizacij, ki jih Evropska komisija podeljuje iz instrumentov Unije za leto 2017.

V razpravi, ki je sledila, so predstavniki nevladnih organizacij pozitivno ocenili dosedanje sodelovanje z ministrstvom ter napore za prenovo strateškega in zakonskega okvira. Pozdravili so načrtovano objavo javnih razpisov za sofinanciranje razvojnih in humanitarnih projektov ter izrazili pripravljenost za tvorno sodelovanje tudi v bodoče.

Ob zaključku je predstavnike nevladnih organizacij povabil, da se udeležijo osrednjega dogodka Slovenskih razvojnih dni, ki bo potekal za 4. oktobra v Ljubljani.

Translate »