Svet EU za zunanje zadeve v sestavi ministrov za razvoj je sprejel sklepe o vodi v zunanjem delovanju EU, eno od prednostnih nalog slovenskega predsedovanja Svetu EU na področju razvojnega sodelovanja, je sporočilo ministrstvo za zunanje zadeve RS. S celovitim pristopom do vode bo EU utrdila ugled največje donatorice razvojne pomoči in potrdila svoj vpliv kot ključen globalni akter, tudi v luči pregledne konference vodne dekade Združenih narodov marca 2023.

Sklepi Sveta o vodi obravnavajo širok nabor najbolj perečih izzivov in rešitev, vezanih na vodo v okviru mednarodnega razvojnega sodelovanja in zunanjih odnosov EU. Pri tem gre predvsem za ključno vlogo, ki jo igra voda (cilj trajnostnega razvoja 6) za uresničitev Agende za trajnostni razvoj 2030. Zaskrbljujoče je, da več kot 2,3 milijarde ljudi po svetu nima zagotovljenega dostopa do pitne vode; 3,6 milijarde pa jih živi brez ustreznih sanitarij. V času pandemije covida-19 je dostop do vode postal še pomembnejši. Zato je Slovenija uveljavljanje vode v zunanje odnose EU izbrala za prednostno nalogo predsedovanja Svetu EU.

Sklepe Sveta o vodi v zunanjem delovanju EU je Slovenija pripravila skupaj z državami članicami EU, Evropsko službo za zunanje delovanje in Evropsko komisijo. Za ta namen je organizirala več dogodkov in konferenc, kot so »Water and Beyond« (18. – 21. januar 2021), tehnični seminar o vodi (14. junij 2021), otvoritveni dogodek slovenskega predsedovanja o vodi in zdravju (12. julij 2021), ter konferenco o vodi in enakosti spolov, ki je potekala 13. oktobra 2021 v Bruslju.

Besedilo sklepov sveta v celoti


Projekt »Za odprto, pravično in trajnostno Evropo v svetu – Projekt predsedovanja EU 2020–2022« financira Evropska unija in izvajajo Združenje nemških razvojnih in humanitarnih nevladnih organizacij (VENRO), Portugalska platforma nevladnih razvojnih organizacij (Plataforma ONGD), SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč, ter Evropsko združenje nevladnih organizacij za pomoč in razvoj (CONCORD). Projektne aktivnosti v Sloveniji sofinancirata Evropska unija, Ministrstvo za zunanje zadeve in Ministrstvo za javno upravo (iz Sklada za nevladne organizacije). Stališča in mnenja v nobenem primeru ne odražajo stališča ali mnenj financerjev.

Translate »