Evropski parlament in države članice EU so na podlagi predloga Evropske komisije sprejeli novo direktivo o nacionalnih zgornjih mejah emisij, ki določa strožje omejitve za pet glavnih onesnaževal v Evropi. Nova pravila bodo začela veljati 31. decembra 2016.

Ko se bo direktiva v celoti izvajala, bo do leta 2030 prispevala k skoraj 50-odstotnemu zmanjšanju negativnih zdravstvenih posledic onesnaženosti zraka, kot so bolezni dihal in prezgodnja smrt.

Direktiva bo prav tako prinesla bistvene pozitivne spremembe za kakovost sladke vode, tal in ekosistemov ter pomagala odpraviti učinke škodljivih delcev, ki povzročajo podnebne spremembe, kot je črni ogljik.

Direktiva je osrednji element celovitejšega programa Komisije „Čist zrak za Evropo“. Države članice morajo direktivo prenesti v nacionalno zakonodajo do 30. junija 2018 ter do leta 2019 pripraviti nacionalni program nadzora nad onesnaževanjem zraka.

V enajstem cilju Agende 2030 za trajnostni razvoj, kjer so zapisani ukrepi za odprta, varna, vzdržljiva in trajnostna mesta ter naselja, so se države zavezale da bodo do 2030 zmanjšali škodljive okoljske vplive mest na osebo, s posebnim poudarkom na kakovosti zraka in ustreznem ravnanju s komunalnimi in drugimi odpadki.

Dodatne informacije

Translate »