Evropska unija in Združeni narodi so predstavili novo pobudo za odpravo vseh oblik nasilja nad ženskami in dekleti “Spotlight” v vrednosti 500 milijonov evrov. V naslednjih nekaj letih bodo vzpostavljeni celoviti programi za odpravo vseh oblik nasilja nad ženskami in dekleti, kot so spolno nasilje in nasilje na podlagi spola, trgovina in gospodarsko izkoriščanje, umori žensk in nasilje v družini.

Nasilje nad ženskami in dekleti je ena najbolj razširjenih in hudih kršitev človekovih pravic po vsem svetu. Prisotno je v vseh družbah, med vsemi generacijami, ne glede na družbeno-gospodarski položaj, izobrazbo in geografske meje. Danes je po svetu več kot ena milijarda žrtev nasilja. Ocenjuje se, da je 35 % žensk v nekem trenutku svojega življenja izkusilo nasilje. Ta delež v nekaterih državah znaša celo 70 %.

Poleg tega je bilo več kot 700 milijonov žensk po svetu poročenih že pred dopolnjenim 18. letom, od tega vsaka tretja oziroma skupaj 250 milijonov žensk že pred dopolnjenim 15. letom. Vsaj 200 milijonov žensk in deklet iz 30 različnih držav je utrpelo pohabljanje spolnih organov.

To je ovira za enakost spolov, krepitev vloge žensk in deklet ter splošen trajnostni razvoj, onemogoča pa tudi doseganje ciljev trajnostnega razvoja.

Pobuda Spotlight je izraz politične volje, ki jo je pokazala mednarodna skupnost pri sprejemanju ciljev trajnostnega razvoja s samostojnim ciljem 5 glede enakosti spolov in posebnimi cilji za odpravo nasilja nad ženskami in dekleti ter pri vključevanju enakosti spolov v celotni okvir ciljev trajnostnega razvoja.

Novo evropsko soglasje o razvoju, ki je nov globalni pristop EU k trajnostnemu razvoju v prihodnjih letih, prav tako poudarja zavezanost EU in vseh njenih držav članic k enakosti spolov.

Glavna področja ukrepanja predstavljene pobude bodo vključevala krepitev pravnih okvirjev, politiko in institucije, preventivne ukrepe, dostop do storitev in izboljšanje zbiranja podatkov v Afriki, Latinski Ameriki, Aziji ter v pacifiških in karibskih državah.

Pobudo Evropske unije in Združenih narodov Spotlight podpira skrbniški sklad več deležnikov. EU, ki je prispevala pol milijarde evrov, je njegova največja donatorica, odprt pa je tudi drugim donatorjem.

V skladu z načeli agende za trajnostni razvoj do leta 2030 bo pobuda Spotlight uporabila pristop, ki temelji na pravicah, posebno pozornost pa bo posvetila najbolj marginaliziranim ženskam in dekletom, tako, da nihče ne bo zapostavljen. Usmerjena bo k spodbujanju političnih zavez na najvišji ravni in zagotavljanju obširne usmerjene podpore, kot tudi k oblikovanju novih partnerstev. Prizadevala si bo tudi za večjo ozaveščenost v zvezi z razširjenimi, stalnimi in škodljivimi posledicami nasilja nad ženskami in dekleti.

Več informacij o pobudi Spotlight Evropske unije in Združenih narodov boste našli na spletišču: www.un.org/spotlight-initiative.

Več informacij

Translate »