V društvu UP dokazujejo, da je šport eno od možnih sredstev za uspešno integracijo beguncev in prosilcev za mednarodno zaščito. Zato imajo lokalni športni projekti vse večjo vlogo pri omogočanju lažje integracije v nove skupnosti. Po vsej Evropski uniji so bile tako na ravni držav članic kot v programih Evropske unije sprejete številne pobude za tovrstno aktivacijo.

Športni dan je bil del športne integracije ranljivih skupin, med njimi prosilcev za mednarodno zaščito, ki so ga izvedli pod strokovnim vodstvom in nadzorom Dejana Mlakarja poklicnega košarkarja, Davorja Sattlerja osebnega trenerja in Klemena Kladnika, košarkarškega trenerja v ŠD Šentvid v sklopu projekta “Učenje za drugo življenje – pomoč pri nastanitvi in oskrbi prosilcev za mednarodno zaščito 2018-2020”.

S programom športne integracije prosilcev za mednarodno zaščito vnašajo v slovenski prostor inovativni pristop k tematizaciji vprašanj vključevanja socialno ranljivih skupin v družbeno življenje, ki promovira pozitivno moč športa za osebno rast in hkrati za skrb socialno ranljivih oseb. Združena strast do športa ima posebno moč, ki združuje in spreminja socialne meje. Socialna integracija skozi šport je ena najuspešnejših strategij vključevanja ranljivih oseb v družbo, tudi v mnogih drugih državah in v številnih kulturnih okoljih. Tovrstni projekt skozi športno udejstvovanje omogoča integracijo, oziroma ponovno vključitev v družbo odraslim ljudem in mladostnikom, ki so na robu preživetja.

Več o športnem dnevu na spletni strani društva UP.

Translate »