Pred neformalnim srečanjem voditeljev Afriške in Evropske unije (AU-EU), Platforma SLOGA, CONCORD Europe, platforma ONGD in platforma VENRO pozivamo k vključujočemu srečanju na vrhu za pravično Partnerstvo med Afriško in Evropsko unijo.

Ljubljana, Berlin, Lizbona, Bruselj, 8. december 2020

SPOROČILO ZA JAVNOST

Voditelji Afriške in Evropske unije (AU-EU) bodo na jutrišnjem neformalnem srečanju naslovili pereče vsebine nadaljnjega sodelovanja med kontinentoma. Na srečanju bodo določili tudi pot za sprejem skupne Strategije sodelovanja med Afriško in Evropsko unijo na srečanju na vrhu v letu 2021. Platforma SLOGA, CONCORD Europe, evropsko združenje nevladnih organizacij za pomoč in razvoj, portugalska Plataforma ONGD ter VENRO, nemška platforma nevladnih razvojnih organizacij, ki tvorijo civilnodružbeni trio spremljanja predsedovanj Svetu Evropske unije, skupaj s civilnodružbenimi organizacijami iz Evrope in Afrike, pozivajo Afriško in Evropsko unijo, da dosežeta soglasje o skupnem obvladovanju covid-19 pandemije ter izvedejo smiselna in pravočasna posvetovanja s civilno družbo na obeh kontinentih kot ključnim akterjem prihodnjega Partnerstva Afriške in Evropske unije.

Po odpovedi srečanja na vrhu med Afriško in Evropsko unijo, ki je bilo načrtovano v oktobru 2020, ni bil dosežen nobene konkretni sporazuma o podpori Evropske unije afriškim državam za soočenje z izjemnimi zdravstvenimi, socialnimi, finančnimi in gospodarskimi izzivi v času covid-19 pandemije. Potreben je skupen akcijski načrt Afriške in Evropske unije za organizacijo enakega dostopa do cepiv, zdravil in zdravstvene oskrbe za vse. Okrepiti je potrebno aktivno vlogo civilnodružbenih akterjev, ki imajo v mnogih afriških državah pomembno vlogo pri pomoči najranljivejšim družbenim skupinam, ki so zaradi socialnega statusa še bolj prizadete kot preostalo prebivalstvo.

Najmanj razvite države (Least Developed Countries, LDCs) so najbolj izpostavljene tveganjem obvladovanja negativnih učinkov pandemije covid-19, zato jim je potrebno omogočiti dostop do rabe javnih sredstev za nujne ukrepe zoper širjenje virusa. Stalno razbremenjevanje zadolženosti in finančna podpora sta bistvena za gospodarsko okrevanje in zmanjševanje humanitarnih kriz. Dogovori na srečanju G20 ne zadoščajo, zato Evropsko unijo pozivamo, da oblikuje obvezen mehanizem odpisovanja dolgov, ki bo vključeval tudi zasebni sektor.

Današnje neformalno srečanje voditeljev Afriške in Evropske unije je potrebno uporabiti za oblikovanje natančnega načrta za pripravo vključujočega srečanja na vrhu Afriške in Evropske unije prihodnje leto ter načrtovanega dokončanja skupne Strategije. Platforma SLOGA, CONCORD Europe, Plataforma Portuguesa das ONGD in VENRO s partnerji zato še enkrat pozivajo voditelje AU in EU, da zagotovijo vključujoč in transparenten proces, ki bo upošteval raznolikost prispevkov Afriške in Evropske civilne družbe k Partnerstvu AU-EU.

Voditeljem Afriške in Evropske unije kot temo srečanja na vrhu predlagajo “Kako zagotoviti trajnostno bivanje za vse”. Z izbiro te teme bi omogočili osredotočeno razpravo o vseh razsežnostih trajnostnega razvoja ter naslovili izziv naraščajočih neenakosti in soustvarjanja pravičnega ter uravnoteženega partnerstva med kontinentoma.

Ozadje

Platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč SLOGA, CONCORD Europe, evropsko združenje nevladnih organizacij za pomoč in razvoj, portugalska Plataforma Portuguesa das ONGD ter VENRO, nemška platforma nevladnih razvojnih organizacij izvajajo skupen projekt “Za odprto, pravično in trajnostno Evropo v svetu – Projekt predsedovanja EU 2020-2022”, ki ga financira Evropska unija. Dodatne informacije so na voljo na spletni strani projekta https://presidency.concordeurope.org/.

Za dodatne informacije so vam na voljo:

Ljubljana

Albin Keuc | SLOGA Platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč 

Direktor

albin.keuc@sloga-platform.org

 

Bruselj

Katarzyna Krok | CONCORD

Stiki z javnostmi

katarzyna.krok@concordeurope.org 

 

Francesca Minniti | CONCORD

Koordinatorica politik in zagovorništva

francesca.minniti@concordeurope.org 

 

Berlin

Ian Mengel | VENRO

Stiki z javnostmi

i.mengel@venro.org

 

Lizbona

Rita Leote | Portuguese NDGO Platform

Izvršna direktorica

rita.leote@plataformaongd.pt 

SPOROČILO ZA JAVNOST: Za vključujoče srečanje na vrhu za pravično Partnerstvo med Afriško in Evropsko unijo


Projekt ‘Towards an open, fair and sustainable Europe in the world – EU Presidency Project 2020-2022’ financira Evropska unija  in ga izvajajo Platforma SLOGA, CONCORD Europe, evropsko združenje nevladnih organizacij za pomoč in razvoj, portugalska Plataforma ONGD ter VENRO, nemška platforma nevladnih razvojnih organizacij.

 

 

Translate »