Ljubljana/Bruselj, 7. april 2020 – “Solidarnost na prvo mesto” je osnovno sporočilo poziva in priporočil zunanjim ministrom in ministricam pred razvojnim Evropskim svetom, kjer bo Evropska komisija predstavila predlog odziva EU na COVID-19 pandemijo.

Platforma SLOGA je danes zunanjemu ministru dr. Anžetu Logarju posredovala poziv s priporočili glede skupnega evropskega odziva na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja. 8. aprila 2020 bo potekalo srečanje razvojnih ministrov in ministric, na katerem bo Evropska komisija  predstavila predloge ukrepov za soočenje s posledicami pandemije COVID-19 v svetu s pomočjo instrumentov in mehanizmov razvojnega sodelovanja in uradne razvojne pomoči. Platforma SLOGA je poziv in priporočila pripravila v sodelovanju z Evropskim združenjem nevladnih organizacij za pomoč in razvoj CONCORD Europe.

Koronavirus ne pozna meja. Načelo solidarnosti mora usmerjati EU na vseh stopnjah, in ko se pripravljajo načrti za okrevanje, EU – kot tudi svetovna skupnost donatorjev – ne sme pozabiti na svoje zaveze, da bo delala z in podpirala države partnerice pri uresničevanju uspešne, pravične in trajnostne prihodnosti za ljudi in planet, skladno z Agendo 2030 za trajnostni razvoj in s Pariškim sporazumom.

Krepitev odpornosti družb, gospodarstev in okolja mora biti osnovni fokus kratko-, srednje- in dolgoročne podpore EU-ja. Zato smo ministre in ministrice pozvali, da:

–              se s celovitim, skladnim in integriranim odzivom na EU ravni osredotočite na ljudi in države, ki so najbolj ogroženi in v ranljivih situacijah. Z odzivom, ki bo naslovil zdravstvene, socialne in gospodarske posledice izbruha in njegove dolgoročne učinke;

                podprete države partnerice pri krepitvi njihovih zdravstvenih sistemov že kratko- in srednjeročno z dolgoročnim ciljem zagotovitve univerzalnega in nediskriminatornega dostopa do zdravstvenih storitev in do univerzalne socialne varnosti ali drugih denarnih transferjev, ki pridejo do tistih, ki jih najbolj potrebujejo;

–              postavite v svojem odzivu v ospredje ženske in dekleta. 69% služb v zdravstvenem sektorju v svetu zavzemajo ženske. Spolne vloge, ki jih imajo ženske in dekleta znotraj družin, vključno s skrbjo za bolne družinske člane, povečujejo njihovo izpostavljenost virusu, in morajo biti zato bolje zaščitene in cenjene;

–              zagotovite zaščito žensk in deklet pred tveganjem spolnega nasilja in nasilja na podlagi spola, za katera se predvideva porast kot posledica izolacijskih ukrepov, vzpostavljenih za zajezitev virusa;

–              se osredotočite na krepitev varnosti preskrbe s hrano in prehrane. Prizadeti bodo lokalni trgi, ki zagotavljajo večino zaužite hrane v t. i. državah v razvoju, prav tako mali kmetje že izgubljajo prodajne kanale za hrano, ki jo pridelajo;

–              prednostno podprite delovanje organizacij civilne družbe, ki delujejo lokalno, znotraj skupnosti, in delajo z najbolj marginaliziranimi in ranljivimi skupinami, vključno z mrežami za pravice žensk;

–              za lažjo izvedbo teh ukrepov namenite primerna sredstva na ravni držav članic in EU, saj zgolj preusmeritev obstoječih virov ne bo zadoščalo in je lahko celo škodljivo;

–              sprejmete dolgoročnejši sistemski pristop. Delujte skladno, v smeri iz simptomatskega (kratkoročnega nujnega ukrepanja) k sistemskemu dolgo-ročnemu odzivu, ki daje prednost ljudem in podpornim gospodinjstvom ter malim in srednje velikim podjetjem, vključno s krepitvijo odpornosti ljudi na trenutno krizo in krize, ki prihajajo;

–              podporo in politike odziva uskladite s prizadevanji na področju podnebnih sprememb, biološke raznovrstnosti in širšega varovanja okolja. Obstajata priložnost in nuja, da naslovimo podnebne spremembe in degradacijo okolja, neenakosti in odpornost hkrati. Za podporo partnerskim državam pri njihovih načrtih obnove mora EU sprejeti skladen in integriran pristop, katerega cilj je jasno doseči zeleno, pravično in prožno okrevanje, in

–              v Mednarodnem monetarnem skladu in Svetovni banki nastopite in govorite z enim glasom, ter poudarite, da se vsem državam v stiski trajno odpiše vse glavnice, obresti in dajatve iz naslova državnih zunanjih dolgov, ki zapadejo v letu 2020.

Na povezavi spodaj so poleg poziva ministricam in ministrom objavljana skupna podrobnejša priporočila, ki smo jih oblikovali v sklopu Evropskega združenja nevladnih organizacij za pomoč in razvoj CONCORD Europe na temo podpore EU pri naslavljanju pandemije virusa COVID-19 po svetu (v angleškem izvirniku).

Pismo zaključujemo z upanjem, da bodo naša priporočila v razpravi z ministrskimi kolegicami in kolegi upoštevana. Izrazili smo tudi pričakovanje času primernega odziva Republike Slovenije in Evropske Unije.

Povezave:

pismo ministricam in ministrom

priporočila Evropskega združenja nevladnih organizacij za pomoč in razvoj CONCORD Europe

https://www.consilium.europa.eu/sl/meetings/fac/2020/04/08/


concord sloga

Translate »