Inštitut za proučevanje enakosti spolov (IPES) vabi na strokovno konferenco z naslovom Spolno občutljiva integracija otrok beguncev in migrantov v osnovnošolski učni proces, ki bo potekala v sredo, 1. junija 2022, v Hotelu Grof na Vranskem, med 9.00 in 15.30.

Konferenca bo razdeljena na tri vsebinske sklope. Na okrogli mizi bodo strokovnjaki in strokovnjakinje spregovorili o preprečevanju intersekcijske diskriminacije otrok beguncev in migrantov v osnovnih šolah. Temu bo sledilo konkretno usposabljanje za formalne in neformalne učitelje in učiteljice s področja spolno občutljive integracije otrok beguncev in migrantov v osnovnošolski učni proces. Po kosilu pa bo sledila izvedba interaktivne delavnice v obliki svetovne kavarne, ki bo omogočila aktivno sodelovanje udeležencev pri iskanju inovativnih rešitev za preprečevanje spolnega stereotipiziranja in intersekcijske diskriminacije v slovenskih osnovnih šolah.

Organizator konference bo poskrbel za kosilo in odmora za kavo za vse udeležence. Prav tako bo vsakemu udeležencu oziroma udeleženki povrnjen pavšal v višini 20 EUR, namenjen kritju potnih stroškov.

Vljudno prosijo, da svojo udeležbo potrdite do najkasneje 25. maja na elektronski naslov info@ipes-si.org. Ob  prijavi vam bomo poslali tudi končni dnevni red. Zaradi omejenega števila udeležencev in udeleženk vas prosimo, da nam sporočite morebitno odpoved udeležbe.

Inštitut za proučevanje enakosti spolov (IPES) je v letošnjem letu, pod okriljem Sveta Evrope (Center Sever – Jug), začel z izvajanjem projekta na temo preprečevanja intersekcijske diskriminacije otrok beguncev in migrantov v osnovnih šolah in spolno občutljive integracije slednjih v osnovnošolski učni proces. Vedno večje število beguncev v Sloveniji, predvsem v luči vojne v Ukrajini, namreč narekuje njihovo vključevanje v državne sisteme, tudi izobraževalne, zato je nujno nasloviti diskriminacijo, s katero se pri tem soočajo in stremeti k oblikovanju novih, inovativnih pristopov, temelječih na opolnomočenju učiteljev in učiteljic za lajšanje stisk teh otrok. Ker pa je vključevanje v vsakršno novo okolje pogojeno tudi z značilnostmi slednjega, je potrebno posebno pozornost med drugim nameniti tudi spolnim stereotipom in posledično spolno občutljivi integraciji otrok beguncev in migrantov v osnovnošolski proces.

Vabilo na konferenco, 1. 6. 2022

Translate »