Odbor za razvojno pomoč Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD DAC) je 6. julijan sprejel in potrdil zelo pomembna Priporočila za spodbujanje civilne družbe v razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči. V času naraščanja pritiskov in stvarnega krčenja prostorov civilne družbe so ta priporočila močno sporočilo javnosti, ne samo tisti, ki deluje na omenjenih vsebinskih področjih. Sprejem priporočil je podprla tudi Slovenija kot dolgoletna članica OECD DAC.

Odločitev OECD DAC, ki je začela s pripravo priporočil leta 2019, temelji na dejstvu, da civilna družba prispeva kritičen delež k izpolnjevanju ciljev trajnostnega razvoja, postavljenih z Agendo 2030 za trajnostni razvoj. Zato je spodbujanje in/ali omogočanje delovanja civilne družbe v dejavnostih, namenjenih zmanjševanju neenakosti v svetu v obliki razvojnega sodelovanja ter humanitarne pomoči, prav tako kritična. Zato so članice OECD DAC na določen način jasno zavezane k temu, s stališča zagotavljanja skladnosti politik za razvoj, da ustvarijo okvir, s katerim bodo vzpostavile podporo, vodila in spodbude za krepitev svojih dejavnosti za krepitev vloge in nalog, ki jih kot donatorice imajo, pri spodbujanju in/ali omogočanju delovanja civilne družbe v partnerskih državah. S sprejemo Priporočil je bilo poslano pomembno politično sporočilo s strani članic OECD DAC vsem akterjem razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči – od vladnih, medvladnih do nevladnih.

Priporočila so osredotočena na tri stebre spodbujanja in omogočanja civilne družbe. Prvi steber podpira spoštovanje, varovanje in promocijo prostorov civilne družbe. Drugi steber spodbuja podpiranje in vključevanje civilne družbe. Tretji steber se osredotoča na učinkovitost delovanja civilnodružbenih organizacij ter njihovo transperentnost in odgovornost.

Več o pomenu in pričakovanih učinkih bomo v sklopu dejavnosti Platforme SLOGA še spregovorili, predvsem v luči krepitve zmogljivosti članic platforme in obeh vsebinskih področij v prihodnosti.

Pripravil: AK

Projekt »Za odprto, pravično in trajnostno Evropo v svetu – Projekt predsedovanja EU 2020–2022« financira Evropska unija in izvajajo Združenje nemških razvojnih in humanitarnih nevladnih organizacij (VENRO), Portugalska platforma nevladnih razvojnih organizacij (Plataforma ONGD), SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč, ter Evropsko združenje nevladnih organizacij za pomoč in razvoj (CONCORD). Projektne aktivnosti v Sloveniji sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za javno upravo (iz Sklada za nevladne organizacije). Stališča in mnenja v nobenem primeru ne odražajo stališča ali mnenj financerjev. 

EU PP: logotip eu pp, mju in eu

Translate »