Obveščamo vas, da bo novembra in decembra potekal spletni tečaj o protikorupciji v kontekstu Agende 2030. Potekal bo med 9. novembrom in 11. decembrom 2020.

Če želite spoznati, kakšno vlogo igra preprečevanje korupcije v uresničevanju Agende 2030. Tečaj bo potekal pet tednov in bo vključeval spletne seminarje, ki bodo potekali v živo s strokovnjaki, samostojne študijske module in komponente učenja, kot so študije primerov in interaktivne vaje.

Udeleženci bodo spoznali pomembnost usklajevanja nacionalnih strategij in načrtov za trajnostni razvoj in boja proti korupciji. Dodatno bodo nadgradili svoje znanje s tem, kako boj proti korupciji vključiti v spremljanje globalnih ciljev.

Tečaj so pripravili pri UNSSC in UNDP, k vsebini tečaja je prispeval UNODC in drugi. Brezplačno izvajanje tečaja v letu 2020 podpira UNDP in UNODC.

Prijave do 12. oktobra.

Translate »