Podnebne spremembe, družbene neenakosti in dostop do izobraževanje so le eni izmed izzivov, s katerimi se naše družbe danes soočajo. Živimo v medsebojno povezanem svetu, kjer je tehnologija del vsakdana in nam omogoča nove oblike sodelovanja. Uspešno se je oblikovalo že mnogo profitnih spletnih skupnosti. Mnoge, ki si prizadevajo za družbeno dobro, težko ponovijo takšen uspeh zaradi pomanjkanja sredstev, izkušenj in znanj.

Virtual Communities for Impact je praktično orodje, ki omogoča sodelovanje različnih skupnosti in učenje en od drugega. Zajema najboljše prakse, študije primerov, orodja in vire več kot 25 mednarodnih organizacij, ki imajo bogato strokovno znanje.

Priporočamo obisk platforme.

Translate »