Izobraževalni center Geoss d.o.o., Litija anketo na temo Komunikacija med migranti in državljani sprejemne države, ki se bo izpolnjevala v vseh sodelujočih državah in bo omogočila primerjavo stanja po državah.  

Prosimo, če si vzamete nekaj minut in rešite anketo na sledeči povezavi  https://www.1ka.si/a/199403

Izobraževalni center Geoss d.o.o., Litija sodeluje v mednarodnem evropskem projektu ISLA- Integrated approaches to sharing knowledge on Social inclusion systems of migrants and the role of EU Local Authorities (Celostni pristop k izmenjavi znanja o sistemih socialnega vključevanja priseljencev in vloga lokalnih organov EU), financiranem iz programa Evropa za državljane. V namene spodbujanja aktivnega državljanstva, vključevanja državljanov v procese odločevanja, izmenjave dobrih praks in iskanja novih inovativnih rešitev na področju sprejemnih sistemov in socialnega vključevanja migrantov, sodelujejo z organizacijami iz Italije, Portugalske in Hrvaške.

Translate »