Nacionalne platforme iz nordijskih držav so zaskrbljene zaradi potencialnega pomanjkanja sodelovanja civilnodružbenih organizacij na Političnem forumu na visoki ravni (HLPF). Zato pozivajo nacionalne platforme in civilno družbo iz držav, ki bodo na letošnjem HLPF predstavljale prostovoljne nacionalne preglede k podpori njihove izjave, v kateri pozivajo k vključitvi civilnodružbenih organizacij na HLPF. V ta namen se pripravili preprost Google obrazec

Ker bo letošnji HLPF v celoti v virtualni obliki, je še toliko bolj pomembno, da vsi ustrezni akterji, vključno z državami in agencijami Združenih narodov, podprejo in oblikujejo jasne načine vključitve civilne družbe. Zato predlagajo sledeče ukrepe, s katerimi bi  zagotovili njihovo udeležbo:

  • Prostovoljne nacionalne preglede naj komentirajo vsaj trije akterji, od tega naj prihaja en iz civilne družbe,
  • Predstavniki nacionalnih civilnodružbenih skupin bi morali biti prednostno vključeni v HLPF, z ustrezno zastopanostjo regionalnih in mednarodnih civilnodružbenih organizacij,
  • V roku enega meseca po HLPF naj se predstavi in odgovori na pisna vprašanja tistih, ki svojih vprašanj ne morejo postaviti v določenem času zasedanja,
  • Vsa senčna poročila o prostovoljnih nacionalnih pregledih s strani civilne družbe naj bodo objavljena na spletni strani HLPF. Zagotovi se, naj stranski dogodki omogočijo vključitev zainteresiranih strani, tudi širok nabor spletnih dogodkov civilne družbe naj bo vključen v uradni program,
  • Določi naj se boljše načine za stalno sodelovanje zainteresiranih strani, vključno z najboljšo prakso uporabe spletnih srečanj za zagotavljanje prispevkov, za zagotovitev bolj vključujočih postopkov pred, med in po glavnih zasedanjih HLPF; s tem se zagotovi vključujoč cikel spremljanja in pregledovanja.

Poziv lahko podprete na Google obrazcu.

Translate »