Dr. Caroline Harper, vodja programa in glavna raziskovalka na področju enakosti spolov in družbenega vključevanja  na inštitutu Overseas Development Institute (ODI), je ob objavi Social Institutions and Gender Index (SIGI) za leto 2019, razmišljala o družbenih normah, ki so prevečkrat videne kot osrednji problem neenakosti žensk in deklic, ki ga je možno rešiti z zamahom »čarobne palice«.

Družbene norme so v središču diskriminacije. Stališča in obnašanja posameznih ljudi so tudi del družbenih institucijah in zakodirana v formalnih in neformalnih zakonih. To potiska ženske in deklice proti robu družbe, kjer ostajajo brez moči in pogosto v revščini. Doseganje sprememb pri diskriminatornih stališčih in obnašanju v vsakdanjem življenju pa prinaša izzive na številne načine. Čeprav se lahko zdi da je spreminjanje družbenih norm kot čarobna palica za popravljanje družbenih problemov, je potrebno na trud za spreminjanje norm, ki se mora dogajati na različnih ravneh, gledati kritično in prepoznati tveganja, ki jih prinaša, tudi morebiten odpor. Caroline Harper se sprašuje ali je vredno poskušati in, kakšne akcije so potrebne za spreminjanje družbenih norm?

»Naslavljanje norm je vitalnega pomena za trajnostne spremembe kljub njihovi kompleksnosti. Vse več imamo orodji, ki nam pomagajo razumeti, kako se norme spreminjajo. Poglejte učne platforme in skupnosti za prakse, kot je recimo Advancing Learning and Innovation on Gender Norms platform. Poglejte merila za evalvacijo napredka pri spreminjanju norm, kot je Social Institutions and Gender Index (SIGI) v razvojnem centru OECD. Nova področja raziskovanja o normah so povezana s skrbstveno ekonomijo in njenim vplivom na ženske in njihov čas, kot je raziskava ODI o skrbstvenem delu in raziskava SIGI o skrbstveni ekonomiji, ali povezane z »edutainment« (education-entertainment, vsebine, ki so hkrati izobraževalnega in razvedrilnega namena) in kako lahko vodi k spremembam, kot je raziskava ODI o komunikacijskih iniciativah, nam pomagajo prepoznati pomembne vzvode progresivnih sprememb.«

Izzivi za spremembe po mnenju Harper obstajajo na treh pomembnih ravneh: (1) spremembe v zakoreninjenih diskriminatornih načinih razmišljanja so prepočasne, na kar se je nujno potrebno osredotočiti bolj poglobljeno, (2) razumevanje družbenih norm zahteva temeljito pozornost več soodvisnim strategijam in (3) še vedno se ne posveča dovolj pozornosti vsej raznolikosti spolnih identitet in problemov medpresečnosti (intersectionality).

Članek Caroline Harper si lahko v celoti preberete tukaj.

Translate »