Strokovni svet za pravo nevladnih organizacij je sprejel smernice o zaščiti nevladnih organizacij pri delu z begunci in drugimi migranti.

Smernice so bile razvite za pomoč državam članicam Sveta Evrope, Evropski uniji in mednarodnim organizacijam, da pri ukrepanju proti trgovini z ljudmi in tihotapljenju migrantov in pri delu z begunci in migranti zagotovijo, da so zakoni, politike in prakse skladni s standardi NVO ter zaščito in promocijo prostora civilne družbe v Evropi.

Smernice so na voljo tudi v naši spletni knjižnici.

Translate »