Zadnje dneve slovenskega predsedovanja Svetu EU zaznamujejo primopredaje dosjejev s francoskim predsedovanjem. V času slovenskega predsedovanja so bile izpostavljene predvsem naslednje vsebine:

Slovenija je v času predsedovanja posvetila veliko pozornost, skladno s političnimi prioritetami (resolucija o MRS in MHP, strategija o MRS in MHP) gospodarjenju in upravljanju voda. Še pred uradnim prevzemom samega predsedovanja je Ministrstvo za zunanje zadeve v sodelovanju z mednarodnimi partnerji izvedlo vrsto dogodkov in srečanj, ki so prispevali k oblikovanju in podpori sklepov Sveta EU o vodi v zunanjem delovanju EU. S temi sklepi je EU nadgradila ugotovitev iz 2013, da je voda dokončno stopila v polje zunanje politike. Ob sprejemu je Svet EU izpostavil, “da lahko pomanjkanje vode vpliva na mir in varnost, saj utegnejo imeti z vodo povezana tveganja zelo visoko človeško in gospodarsko ceno, vse to pa ima lahko neposredne posledice za EU, tudi v obliki migracijskih tokov.” Svet je EU zavzel k temu, da okrepi “diplomatska prizadevanja EU na področju voda kot orodje za mir, varnost in stabilnost”, in obsodil uporabo vode kot orožja. Zato je pomembno okrepiti prizadevanja za spodbujanje čezmejnega in celovitega gospodarjenja z vodo ter učinkovitega upravljanja voda. Slovenija ima pri tem zelo veliko izkušenj, predvsem na podlagi Savskega sporazuma, ki je sploh prvi sporazum med državami v porečju Save.

Nevladne organizacije smo pozdravile sprejem sklepov tudi zato, ker je EU potrdila svojo zavezanost “človekovi pravici do varne pitne vode in do sanitarnih storitev kot sestavnima deloma pravice do ustreznega življenjskega standarda.” S tem je bila poudarjena zaveza izvajanju Agende 2030 in cilja trajnostnega razvoja št. 6 („vsem zagotoviti dostop do vode in sanitarne ureditve ter poskrbeti za trajnostno gospodarjenje z vodnimi viri“), kar je ključnega pomena za dosego drugih ciljev trajnostnega razvoja. Kot je izpostavila Sophie Aujeun iz organizacije WaterAid, ima sedaj EU enkratno priložnost, da v prihodnjih mesecih na novo postavljeno prioriteto vode primerno vključi v svoje politike in programe, ali po slovensko, da preide od besed k dejanjem.

Francosko predsedovanje bo potekalo pod znakom nacionalnih, predsedniških volitev, ki bodo aprila 2022. Francoski program daje na področju razvojnega sodelovanja velik poudarek srečanju na vrhu med Afriško unijo in Evropsko unijo, ki bo 17. in 18. februarja v Bruslju. O tem srečanju smo v okviru večje zagovorniške akcije pisali predsedniku Vlade Republike Slovenije, Janezu Janši. V apelu smo izpostavili, da je potrebno vrh med AU in EU oblikovati tako, da bodo države okrepile dejavnosti za človekov razvoj (socialna varnost, izobraževanje, zdravstvena oskrba, delovni pogoji), zagotovile vključenost in sodelovanje civilne družbe v procesu priprav na vrh in na samem vrhu ter še posebej opozorili na pomen, ki ga ima gospodarjenje z gozdovi in vodo v sklopu varovanja biotske raznovrstnosti za prehransko varnost.

Slovensko predsedovanje se sicer izteka, a delo se nadaljuje. Dejansko to pomeni, da bo Slovenija imela od novega leta naprej večje možnosti iniciative in zagovarjanja progresivnih rešitev na izzive razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči. Kot predsedujoča država je bila namreč vezana na to, da si prizadeva za doseganje dogovora o zakonodajnih predlogih, kar z drugimi besedami pomeni, da je delovala kot nepristranski pogajalec, ki išče najmanjši skupni imenovalec.

Albin Keuc


Projekt »Za odprto, pravično in trajnostno Evropo v svetu – Projekt predsedovanja EU 2020–2022« financira Evropska unija in izvajajo Združenje nemških razvojnih in humanitarnih nevladnih organizacij (VENRO), Portugalska platforma nevladnih razvojnih organizacij (Plataforma ONGD), SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč, ter Evropsko združenje nevladnih organizacij za pomoč in razvoj (CONCORD). Projektne aktivnosti v Sloveniji sofinancirata Evropska unija, Ministrstvo za zunanje zadeve in Ministrstvo za javno upravo (iz Sklada za nevladne organizacije). Stališča in mnenja v nobenem primeru ne odražajo stališča ali mnenj financerjev.

 

Translate »