Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije letos organizira že devete Slovenske razvojne dneve, ki bodo potekali od 7. do 18. marca 2019. Tokrat organizacija poteka skupaj z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter platforme slovenskih nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč – SLOGA.

Slovenski razvojni dnevi so osrednji dogodek za promocijo mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči ter ozaveščanje javnosti o njunem pomenu. Hkrati so tudi forum za razpravo slovenskih strokovnjakov, predstavnikov vladnih in nevladnih ustanov, mednarodnih organizacij ter akademske sfere o aktualnih temah in sodelovanju na tem področju. Dogodki v okviru letošnjih Slovenskih razvojnih dnevov bodo organizirani spomladi in jeseni, pri čemer se spomladanska razprava osredotočaa na izziv doseganja enakosti spolov.

Uvodni dogodek Slovenskih razvojnih dni bo deljenje časopisa Najboljše novice iz sveta na temo enakosti spolov po ministrstvih, uradih in na Mestni občini Ljubljana zjutraj, 7. marca 2019.

Na osrednjem dogodku, 8. marca, bomo odgovorili na vprašanja, kako v Sloveniji in na globalni ravni naslavljamo različne vidike enakosti žensk in moških ter na vprašanja o pomenu preprečevanja in odprave spolnega nasilja ter nasilja zaradi spola v humanitarnih razmerah, katerih žrtve so predvsem (vendar ne samo) ženske in deklice. V razpravah bodo sodelovali predstavniki in predstavnice različnih vladnih resorjev, lokalne skupnosti ter civilne družbe, ki deluje v Sloveniji in v svetu. Na dogodek se lahko prijavite preko spletne prijave do torka, 5. marca 2019.

Sledilo bo deljenje Najboljših novic iz sveta v 7 do 9 slovenskih mestih (Jesenice, Koper, Ponikva pri Žalcu, Maribor, Celje, Metlika, Ljubljana, Murska Sobota TBC, Novo mesto TBC) v obdobju od 11. do 18. marca 2019, kar bo pospremljeno s prireditvami, razpravami in delavnicami na temo enakosti spolov. Časopis bo med drugim 15. marca 2019 razdeljen na zaključni regionalni prireditvi natečaja Evropa v šoli za Belo krajino, ki v tem šolskem letu prav tako poteka na temo enakosti spolov.

Slovenski razvojni dnevi se bodo zaključili 18. marca 2019 z nacionalno konferenco o vplivu krepitve moči žensk na prehransko varnost in trajnostno pridelavo hrane v organizaciji Zavoda Povod ter platforme Sloga.

Translate »