Zmagovalec tekmovanja za Evropsko socialno inovacijo 2018 je slovenski projekt HeritageLab iz Idrije. HeritageLab je ideja inkubatorja za poslovne ideje, ki gradijo na kulturni dediščini, izvajajo pa ga mladi v društvu Idrija 2020. Letos je natečaj potekal na temo “pre:misli lokalno” (“RE:THINK LOCAL”).  

Projekt je Evropska komisija izbrala med 720 projekti, ki so letošnje leto tekmovali za naslov Evropske socialne inovacije 2018. Letošnja tema inovacij je bilo zaposlovanje mladih.

Druga dva nagrajenca sta digitalna potovalna platforma za gluhe osebe Ulisse iz Italije in romunski interaktivni avtobus Career Bus, v katerem mladi na podeželju dobijo karierne informacije in se učijo novih poklicnih spretnosti.

“Dediščina ponuja velik potencial za prihodnost, a le redko kdo ima kaj od tega. HeritageLab iz Idrije, ki je pod zaščito UNESCO, omogoča mladim in lokalni skupnosti da se povežejo s 500 let dediščine – in tako predstavlja strukturiran inkubator s poslovnimi in strokovnii mentorstvi, učenjem in testiranjem za ravoj novih delovnih mest in inovacij v sektorju dediščine, hkrati pa jo dela dostopno, digitalno, trajnostno in vir nove kreativnosti,” so zapisali v predstavitvi slovenskega projekta.

“HeritageLab je ideja inkubatorja za poslovne ideje, ki gradijo na kulturni dediščini. Kot večina inkubatorjev bo sestavljen iz mentorske podpore, usposabljanj, mreže kontaktov in ‘networking’ dogodkov. Za razliko od drugih inkubatorjev se bo specializiral za dediščino in posebnosti le-te (zaščite in varovalni režimi, avtorske pravice, delo s kulturnimi institucijami …),” pa svoj koncept predstavljajo na društvu Idrija 2020.

Dobitniki so s svojimi projekti uspešno in prepričljivo pokazali, kako je mogoče lokalne družbene izzive, ki so posledica spreminjajočega se gospodarstva, pretvoriti v priložnosti za mlade. Za nagrado bo vsak izmed njih prejel po 50.000 evrov.

Več informacij o tekmovanju.
Več informacij o nagrajencih.

Translate »