Projekt »Humanitarna pomoč po potresu v Siriji in Turčiji« v sklopu humanitarnega strateškega partnerstva, sofinancira Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve RS v vrednosti 100.000 evrov, Slovenska karitas pa s 20.641,80 evri. Izvajata ga Karitas v obeh državah v času do začetka junija 2023. V Turčiji se v sklopu projekta v krajih Mersin in Iskenderun za 110 ljudi, ki so izgubili dom, zagotavlja bivališče v namestitvenih kapacitetah Karitas in kuharje, ki pripravljajo dnevne tople obroke za okoli 500 ljudi na več lokacijah. 178 ljudi je prejelo trgovinske bone za nakup poletnih oblačil, saj so ostali brez vsega imetja. Za namestitveni center v kraju Ovakent, kjer živi v 450 šotorih okoli 2700 notranje razseljenih ljudi, pa je Karitas na prošnjo države (AFAD) zaradi pomanjkanja sanitarij v tem centru, v projektu zagotovila 20 stranišč in tušev z vsemi instalacijami. Uporabljalo jih bo okoli 900 žensk in deklet ter druge ranljive skupine v centru, ki bodo imele tako zagotovljene primerne pogoje za higieno in lahko ohranijo svoje dostojanstvo. V Siriji je bilo v projektu v sodelovanju z lokalno oblastjo za pomoč izbranih 389 ranljivih družin/gospodinjstev z okoli 2.000 člani na s potresom prizadetem območju Latakije. Prejemnice te denarne pomoči so družine z več majhnimi otroki v starosti do 5 let, enostarševske družine ter družine, v katerih živijo starejše, bolne in invalidne osebe, ki niso dobile nobene pomoči drugih organizacij. Vsaka družina je prejela večnamensko denarno pomoč v vrednosti 132,91 evrov, kar zadostuje za nakup osnovnih življenjih potrebščin za en mesec. Edvin Skrt generalni direktor Direktorata za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč na Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve RS, je o pomenu hitrega odzivanja Republike Slovenije na Edvin Skrt, generalni direktor Direktorata za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč na Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve RS, je o pomenu hitrega odzivanja Republike Slovenije na humanitarne krize dejal: »Hiter odziv na nenadne naravne nesreče in druge nesreče velikih razsežnosti je ključnega pomena za ohranjanje človeških življenj in dostojanstva. Zadovoljen sem, da Slovenija v primeru humanitarnih kriz ohranja prakso hitre, učinkovite in celovite donatorice. Takšen odziv ji poleg odličnega delovanja Uprave za zaščito in reševanje omogoča tudi strateško partnerstvo ministrstva za zunanje in evropske zadeve na področju nujnega humanitarnega odziva s Slovensko karitas, ki predano poskrbi, da pomoč pride hitro in učinkovito v prave roke. Ob pretresljivih posledicah potresa v Turčiji in Siriji se je slovenska vlada odzvala z doslej največjim zneskom humanitarne pomoči ob naravnih nesrečah. Pomoč preko mednarodnih humanitarnih organizacij, strateškega partnerja, ustanove ITF ter napotitev slovenskih reševalcev in materialne pomoči takoj po potresu je dosegla skupno vrednost 1,63 mio evrov.«

Več na povezavi: Slovenska karitas

 

Pošiljka s šotori za pomoč Turčiji:

 

 

Slovenska karitas

Vir: Slovenska karitas

Slovenska karitas

Vir: Slovenska karitas

Slovenska karitas

Vir: Slovenska karitas

 

Foto pomoč preko projekta Ministrstva za zunanje in evropske zadeve RS, pomoč v Turčiji:

Slovenska karitas

Slovenska karitas

Slovenska karitas

Slovenska karitas

 

Pomoč Karitas v Siriji:

Vir: Slovenska karitas

Vir: Slovenska karitas

 

Ruševine po potresu:

Vir: Slovenska karitas

 

 

 

Karitas želi ostati blizu ljudem v Turčiji in Siriji, saj bodo potrebovali pomoč še nekaj časa, preden ponovno vzpostavijo nazaj svoje življenje. Darujete lahko z nakazilom na TRR:
Slovenska karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana
TRR: SI56 0214 0001 5556 761
Namen: POTRES TURČIJA-SIRIJA
Sklic: 00 626
BIC banke: LJBASI2X. Koda namena: CHAR. Več možnosti za darovanje TUKAJ.
Slovenska karitas se vsem iskreno zahvaljuje za izraženo solidarnost s prizadetimi v Siriji in Turčiji!

 

Projekt »Krepitev učinkovitosti odziva NVO v sodelovanju z zasebnim sektorjem na področju mednarodne humanitarne pomoči«, ki ga sofinancira Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije v sklopu strateškega partnerstva na področju mednarodne humanitarne pomoči. Izvajata ga Platforma SLOGA in Slovenska karitas. Vsebina  je izključna odgovornost platforme SLOGA in Slovenske karitas in ne odraža stališča Vlade republike Slovenije in Ministrstva za zunanje zadeve RS. 

Translate »