Slovenska filantropija obvešča, da zbira prostovoljce za delo v socialno varstvenih zavodih.

Zavodi, v katerih potrebujejo prostovoljce (seznam je posodobljen 12. 10. 2020):

– Dom starejših občanov Ljubljana Vič-Rudnik,

– Dom Nine Pokorn Žalec,

– Dom upokojencev Izola,

– Dom počitka Mengeš,

– Center slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka,

– Center za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna.

Prostovoljci boste pomembno dopolnili delo zaposlenih. Potrebe po pomoči so odvisne od posameznega doma in vključujejo:

– družabništvo,

– pomoč pri stiku s svojci,

– lažja fizična dela za pomoč stanovalcem,

– posamične sprehode stanovalcev.

Več informacij.

Translate »