Ob zadnjih dogodkih in protestih v zvezi naselitvijo otrok brez spremstva želi Slovenska filantropija opozoriti na njihov poseben položaj, ki ga je treba upoštevati in razumno delovati.

Ne pozabimo, da govorimo o otrocih. Mladoletniki brez spremstva so otroci, stari do 18 let, ki iz konfliktnih območij prihajajo v Slovenijo v iskanju varnejše prihodnosti. Otroke po Konvenciji o otrokovih pravicah in drugih mednarodnih aktih, tudi zakonu o mednarodni zaščiti, smatramo za ranljivo skupino. To vsekakor velja tudi v kontekstu množičnih migracij.  Standardi obravnave in nastanitve teh otrok pri nas so neustrezni. Slovenska filantropija je že pred leti pripravila predlog, na kakšen način bi jih bilo treba obravnavati in nastaniti, da bi jih lahko učinkovito zaščitili in jim ponudili okolje, spodbudno za njihov razvoj v samostojne in odgovorne člane družbe, v katero so prišli. Gre za mladoletne osebe, ki jih že na meji identificirajo kot še posebej ranljive posameznike, ki takoj potrebujejo ustrezno zaščito. Lahko gre za žrtve preganjanja, trgovine z ljudmi, priče nasilja, vojnih grozot. Ti otroci potrebujejo varno okolje, ne smejo biti prepuščeni sami sebi, potrebujejo ljudi, ki jih bodo znali usmerjati in dejavnosti, ki bodo zanje primerne. Na ta način lahko prispevamo k njihovemu razvoju v zdrave in ustvarjalne posameznike.

Ne razumemo upora učiteljev, saj bi že zaradi svoje stroke morali vedeti, kako nujno je, da se otroke usmerja in odpira možnosti za razvoj. Je pa seveda res, da je tu potrebna dodatna pomoč in bi moralo biti delo s temi mladostniki možnost za zaposlitev dodatnih strokovnjakov, ki bi jih spremljali na njihovi poti odraščanja. Še najmanj, kar bi jim lahko ponudili, je, da bi jih sprejeli v dijaški dom, ki je lahko prostor, ki ga potrebujejo. Slovenci se moramo zavedati, da smo del globalnega sveta, da so migracije realnost in da z integracijo ljudi, ki potrebujejo našo pomoč in so do nje tudi upravičeni, pridobivamo. Tudi slovenskim otrokom s tem ponudimo nekaj več, možnost spoznavanja drugačnega sveta, kar jih lahko na njihovi poti odraščanja samo bogati. Nekaj več zaposlenih strokovnjakov pa tudi koristi vsem nam.

Pristojne institucije pozivamo, da v najkrajšem možnem času poskrbijo za to izjemo ranljivo skupino, ki je vodljiva (v eno ali drugo smer).

Prebivalce Slovenije pa pozivamo k strpnosti in izkazu naklonjenosti do mladoletnih otrok migrantov. Mi znamo poskrbeti za svoje otroke in imamo moč, da ponudimo varno zavetje tudi tistim, ki našo zaščito potrebujejo. V letih samostojnosti smo sprejeli  že nekaj teh otrok, ki so danes dejavni in dragoceni člani naše družbe. Če jih sprejmemo odprto in ponudimo možnosti za razvoj, bodo našo skupnost tudi obogatili.

Translate »