Slovenska Filantropija je na svoji spletni strani objavila novico o projektu MINT: mentorstvo za integracijo otrok migrantov iz tretjih držav. Projekt, ki ga bo s partnerji z Madžarske, Češke, Poljske in iz Romunije izvajala z namenom opolnomočiti otroke in mlade migrante ter evropsko mladino, kar bo prispevalo h gradnji bolj vključujočih družb.

»3 ključni pričakovani rezultati projekta so:

  • 120 otrok bodo usposobljeni lokalni mentorji, njihovi vrstniki, podprli k integraciji
  • 1000 otrok bo pridobilo kulturna znanja in spretnosti za vključevanje v družbene odnose
  • 240 otrok in mladih bo opolnomočenih skozi ozaveščanje in zagovorništvo

Mentorski program bo usposobil lokalne mlade prostovoljce in jih dali v pare z novo prispelimi otroci migranti. Njihova srečanja bodo osredotočena na podporo pri izobrazbi, usvajanju jezika in razvedrilne aktivnosti, kakor so družabne igre. V vsaki državi bodo prostovoljci otroke migrante predstavili drugim otrokom v skupnosti in organizirali skupne športne in družbeno-kulturne aktivnosti, kot so obiski muzejev, ogledi popularnih nacionalnih filmov ali pa tekme v nogometu. To bo otrokom pomagalo pri ustvarjanju novih prijateljstev in seznanitvi z zgodovino in navadami države gostiteljice.«

Več o projektu lahko preberete na spletni strani Terre des hommes.

Vir: Slovenska Filantropija

Translate »