Slovenija se je 16. aprila 2018 uradno pridružila Mednarodnemu partnerstvu proti nekaznovanju za uporabo kemičnih orožij (International Partnership against Impunity for the Use of Chemical Weapons). Gre za pobudo oblikovanja mednarodnega foruma, ki predstavlja dopolnitev mednarodnih mehanizmov za boj proti širjenju kemičnega orožja. Skupaj s Slovenijo so se partnerstvu, ki sedaj šteje 28 držav in EU, pridružile tudi Estonija, Finska in Norveška.
Uporaba kemičnega orožja je v skladu s Konvencijo o kemičnem orožju in običajnim mednarodnim pravom prepovedana. Kljub temu smo v zadnjih letih priča številnim kršitvam te absolutne prepovedi, odgovorni pa za svoja dejanja niso kaznovani. Slednje kaže na to, da mednarodna skupnost trenutno nima vzpostavljenega skupnega mehanizma za identifikacijo in obravnavo vpletenih v kemične napade, poskusi vzpostavitve takšnega mehanizma pa tudi v Varnostnem svetu Organizacije združenih narodov do sedaj niso bili uspešni.

Mednarodno partnerstvo proti nekaznovanju za uporabo kemičnih orožij je bilo oblikovano  23. januarja 2018 v Parizu, ko se je na povabilo Francije sestala ožja skupina držav in mednarodnih organizacij in podpisalo deklaracijo. Pobuda, ki predstavlja dopolnitev obstoječe vrzeli v mednarodni skupnosti, je bila šele nedavno odprta za pridružitev tudi ostalim državam in mednarodnim organizacijam. Cilj partnerstva je zbiranje in izmenjava informacij o tistih, ki uporabljajo kemično orožje, omogočanje dostopnosti teh informacij državam in mednarodnim organizacijam, da bodo krivci najdeni in odgovorni za svoja dejanja, žrtve pa deležne pravice. Pobuda vzpostavlja forum za oblikovanje skupnih stališč, sodelovanje, deljenje informacij in ne nazadnje državam, ki bi to želele, pomoč pri vzpostavljanju nacionalne zakonodaje, ki bo omogočala kazenski pregon izvajalcev napadov s kemičnim orožjem.

Več informacij o pobudi je dostopnih na spletni strani www.noimpunitychemicalweapons.org

Translate »