Slovenija je z začetkom letošnjega leta postala članica Ekonomskega in socialnega sveta Organizacije združenih narodov (angleško United Nations Economic and Social Council – ECOSOC) za obdobje 2023–2025. To je prvo članstvo Slovenije v tem organu Organizacije združenih narodov (OZN), ki usklajuje ekonomsko, socialno in okoljsko dimenzijo trajnostnega razvoja.

Slovenija si bo kot članica ECOSOC prizadevala za uresničevanje Agende za trajnostni razvoj do leta 2030 in prispevala k iskanju ustreznih rešitev za globalne izzive. Prednostno bo delovala na treh vsebinskih sklopih: družbena neenakost in človekove pravice, izgradnja odpornosti družb (obnova po pandemiji covida-19, prehranska in energetska varnost, podnebne spremembe) in voda za trajnostni razvoj. Prizadevala si bo tudi za pravico do zdravega življenjskega okolja ter zagovarjala enakost spolov, pravice žensk, otrok, starejših in okrepljeno vlogo mladih.

Članstvo v ECOSOC je pomembna priložnost tudi za poglobljeno sodelovanje Slovenije z ostalimi državami članicami. Slovenija bo posebno pozornost namenila državam v razvoju, vključno z najmanj razvitimi in majhnimi otoškimi državami v razvoju, ki jih lahko med drugim doseže s programi razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči. Prav tako lahko prispeva k njihovemu razvoju, predvsem na področjih, kjer imamo še posebej razvito znanje in dobre prakse, podprte tudi v institucionalnem smislu (na primer: izobraževanje in umetna inteligenca).

ECOSOC, ki ga sestavlja 54 držav članic, je eden izmed glavnih organov OZN. V njegovem delu sodeluje več kot 1600 nevladnih organizacij s posvetovalnim statusom. ECOSOC povezuje številne organe OZN, regionalne ekonomske in socialne komisije ter funkcionalne komisije, pa tudi specializirane agencije, programe in sklade, ki so namenjeni implementaciji razvojnih zavez.

Vir: MZZ

Translate »