Generalni sekretar Ministrstva za zunanje zadeve Damjan Bergant in predstavniki nevladnih organizacij Mirovni inštitut, Platforma SLOGA, Slovenska karitas in Zavod Krog so danes podpisali pogodbe za sofinanciranje projektov, ki se bodo v obdobju od leta 2018 do 2020 izvajali v Podsaharski in Severni Afriki ter Sloveniji.Ministrstvo za zunanje zadeve je projekte podprlo v skupni vrednosti 545.000 evrov. 

Slovenija podpira delovanje nevladnih organizacij preko javnih razpisov za izvajanje razvojnih in humanitarnih projektov v partnerskih državah ter projektov ozaveščanja javnosti, globalnega učenja in zagovorništva. Hkrati podpira njihovo delovanje tudi v okviru razpisov za sofinanciranje projektov na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja, ki so sofinancirani iz mehanizmov Evropske unije.

V regiji Podsaharske Afrike sta bila izbrana razvojna projekta Slovenske karitas in Mirovnega inštituta, ki imata dolgoletne izkušnje z izvajanjem projektov v tej regiji. Oba izbrana projekta bosta potekala v Ruandi.

Projekt Slovenske karitas bo namenjen podpori za lažji dostop in učinkovitejšo rabo naravnih virov za trajnostno preživetje najrevnejših prebivalcev na območju zahodne Ruande. V projektu Slovenske karitas sodeluje tudi slovensko podjetje Damahaus prestige d.o.o. Ministrstvo za zunanje zadeve je prav v okviru javnega razpisa za obdobje od leta 2018 do 2020 prvič spodbudilo sodelovanje nevladnih organizacij z zasebnim sektorjem. Slovenska podjetja so se že do sedaj vključevala v izvajanje projektov mednarodnega razvojnega sodelovanja, skladno z novo paradigmo Agende za trajnostni razvoj do leta 2030 pa želi Ministrstvo preko inovativnih pristopov še dodatno okrepiti ter spodbuditi prispevek zasebnega sektorja k uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja.

Projekt Mirovnega inštituta se bo v predmestju in okolici Kigalija osredotočal na izobraževanje in ekonomsko opolnomočenje najbolj ranljivih skupin žensk ter zmanjšanje razlike med spoloma.

Zavod Krog bo v naslednjih treh letih v Egiptu izvajal projekt izobraževanja otrok o njihovih pravicah z uporabo gradiva Naše pravice. Otroci bodo pridobili nove veščine, bolje bodo spoznali svoje pravice in dolžnosti do okolja ter razvijali strpnost do različnih ver in kultur, hkrati pa bodo izobraženi tudi njihovi starši in pedagoški kader.

Cilj konzorcijskega projekta Trajnostno. Lokalno. Globalno., ki ga koordinira Platforma Sloga in vključuje 20 nevladnih organizacij, je ozaveščati javnosti, spodbujati globalno učenje in zagovorništvo ter tako okrepiti podporo mednarodnemu razvojnemu sodelovanju, mednarodni humanitarni pomoči in globalnemu učenju. Aktivnosti bodo potekale v več krajih po Sloveniji.

GS Bergant, g. Keuc (podpis)Cilj konzorcijskega projekta Trajnostno. Lokalno. Globalno., ki ga koordinira Platforma Sloga in vključuje 20 nevladnih organizacij, je ozaveščati javnosti, spodbujati globalno učenje in zagovorništvo ter tako okrepiti podporo mednarodnemu razvojnemu sodelovanju, mednarodni humanitarni pomoči in globalnemu učenju. Aktivnosti bodo potekale v več krajih po Sloveniji.

Translate »