V okviru 71. zasedanja Generalne skupščine OZN v New Yorku od 4. oktobra do predvidoma 23. novembra poteka zasedanje Odbora za socialne, humanitarne in kulturne zadeve.  Skupaj z Belgijo Slovenija vlaga resolucijo o Mednarodni konvenciji o odpravi vseh oblik rasne diskriminacije.

Odbor, bolj znan pod imenom “tretji odbor”, namenja največ pozornosti človekovim pravicam. Slovenija dejavno sodeluje v vseh vidikih dela odbora in je med drugim nastopila na splošni razpravi o socialnem razvoju ter v interaktivnih razpravah o pravicah otrok, napredku žensk in zagovornikih človekovih pravic.

Slovenija se pri delu tretjega odbora osredotoča na svoje tradicionalne prioritete. Posveča se zlasti napredku in zaščiti na področju otrokovih pravic, opolnomočenju žensk in pravicam starejših.

V dialogu o preprečevanju nasilja nad otroki je Slovenija udeležence seznanila s potekom sprejemanja zakonodaje na tem področju, ki vključuje tudi prepoved telesnega kaznovanja otrok, in s projektom Naše pravice, s katerim pomaga širiti zavedanje o otrokovih pravicah v različnih državah.

Slovenski predstavniki so sodelovali v dialogu o otrocih v oboroženih spopadih, kjer so izpostavili slovenske projekte za rehabilitacijo sirskih otrok v Libanonu in Jordaniji. V dialogu na temo prodaje in spolnih zlorab otrok so opozorili na prisilno delo otrok športnikov ter poudarili pomen ozaveščanja o tej do sedaj slabo poznani problematiki.

V dialogu s posebno poročevalko o nasilju nad ženskami je Slovenija ponovno potrdila svojo zavezanost k ničelni toleranci do nasilja nad ženskami, kar je tudi prednostna naloga v nacionalnem programu za enakost med ženskami in moškimi 2015–2020. V razpravi s predsedujočo Odboru za odpravo vseh oblik diskriminacije žensk (CEDAW) pa smo poudarili, da mora zaveza iz Agende 2030 za zagotovitev pogojev za napredek vseh veljati tudi za ženske.

V dialogu o pravicah zagovornikov človekovih pravic smo poudarili pomen izobraževanja za človekove pravice in upoštevanja smernic za spoštovanje človekovih pravic v gospodarstvu, tudi za zagovornike človekovih pravic na področju okolja in zemljiških pravic.

V okviru splošne razprave o socialnem razvoju je letos že tretjič sodeloval tudi slovenski mladinski delegat, ki je v svojem nagovoru opozoril predvsem na pomen sodelovanja mladine v procesih odločanja.

Translate »