Letošnjega srečanja neformalne Skupine za globalno upravljanje (Global Governance Group – 3G), ki poteka ob robu zasedanja Generalne skupščine Organizacije združenih narodov (OZN) se je udeležil generalni direktor za skupno zunanjo in varnostno politiko na Ministrstvu za zunanje zadeve Jernej Müller, je sporočilo ministrstvo za zunanje zadeve.

Udeleženci so poudarili pomen zelene in trajnostne obnove, skupnega ukrepanja proti podnebnim spremembam, pospešene digitalizacije, vzdrževanja odprtih globalnih verig ter napredka pri izvajanju Agende 2030 za trajnostni razvoj. Zavezali so se tudi k nadaljnji krepitvi multilateralizma in globalnega upravljanja.

3G je neformalna skupina tridesetih majhnih in srednje velikih držav. Ustanovljena je bila na pobudo Singapurja z namenom, da se zagotovi upoštevanje interesov manjših držav pri določanju agende G20 o zadevah, ki se nanašajo na globalno upravljanje, ter o učinkih le-teh na majhne in srednje velike države.

Translate »