Slovenija se udeležuje prve konference na visoki ravni OZN, posvečeni oceanom in implementaciji 14. cilja trajnostnega razvoja Agende 2030 – ohranjati in vzdržno uporabljati oceane, morja in morske vire za trajnostni razvoj, ki poteka od 5. do 9. junija v New Yorku.

Oceani prekrivajo dve tretjini planeta in zagotavljajo ključno podporo ekosistemom. Poleg tega pomembno prispevajo k izkoreninjenju revščine, globalni prehranski varnosti, zdravju ljudi, gospodarskem razvoju in boju proti podnebnim spremembam. Kot potrjuje prva globalna ocena stanja oceanov, človeške dejavnosti oceane vedno bolj ogrožajo in degradirajo, zato je ukrepanje nujno.

Slovenija zato pozdravlja sklic prve konference OZN na visoki ravni, posvečene zaščiti oceanov, slovenska delegacija pa na njej sodeluje v podporo čim boljšemu izvajanju 14. cilja trajnostnega razvoja Agende 2030.

V svojem nastopu na splošni razpravi je Slovenija izpostavila posebno ranljivost “malih morij”, med kakršna sodi Jadransko morje, izrazila podporo zgodovinsko-tradicionalnemu ribištvu ter predstavila nekatere svoje aktivnosti pri soočanju z  onesnaževanjem morij. Izpostavljen je bil tudi pomemben dosežek Slovenije v regionalnem okviru – namenitev skoraj desetine slovenskega obalnega pasu za trajnostno rabo obale in morja ter vzpostavitev zelenega koridorja.

V luči varovanja oceanov ter njihovih prebivalcev, je Slovenija predstavila svoje aktivnosti v okviru Mednarodne Komisije za kitolov, pomemben poudarek pa smo namenili tudi implementaciji Konvencije OZN o pomorskem mednarodnem pravu. Slovenija je izpostavila tudi pomen Pariškega sporazuma v boju proti podnebnim spremembam.

Poleg več kot 800 prostovoljnih obljub, usmerjenih k doseganju cilja 14, bodo udeleženci konference, v sodelovanju s strokovnjaki, predstavniki zasebnega sektorja in nevladnih organizacij, iskali praktične rešitve za izboljšanje stanja oceanov in morja. V sedmih partnerskih dialogih bo konferenca naslovila številne izzive, med drugim  onesnaženost oceanov in morja, zakisljevanje, stanje morskih in obalnih ekosistemov, trajnostni ribolov in biotsko raznovrstnost.

EU je podala več prostovoljnih obljub za dosego cilja 14, ki si jih lahko ogledate na tej povezavi. Preko EU obljub tako Slovenija med drugim prepoznava potrebo ukrepanja na področju preprečevanja in zmanjševanja morskih smeti, vključno s plastiko in mikroplastiko, ter izboljšanja okoljskega stanja morskih voda.

Ob koncu konference bo Slovenija skupaj z ostalimi udeleženci sprejela zaključno izjavo s pozivom k ukrepanju (Call for Action), ki mednarodno skupnost poziva k dodatnim naporom za izboljšanje zdravja oceanov in morja.

Čas poteka konference sovpada tudi s svetovnim dnevom oceanov, ki ga vsako leto obeležujemo 8. junija. Letošnje obeleževanje svetovnega dne oceanov poteka pod sloganom “Naši oceani – naša prihodnost” in je namenjeno spodbujanju iskanja rešitev za onesnaževanje oceanov s plastiko in preprečevanje morskih smeti.

Več o konferenci

Translate »