Na področju trajnostnega razvoja Slovenija zaseda 15. mesto med 163 državami. Najboljše rezultate dosega pri odpravi ekstremnih oblik revščine, zagotavljanju dostojnega dela in gospodarske rasti ter na področju industrije, inovacij in infrastrukure. Napredek je v zadnjem letu dosegla tudi pri krepitvi miru, pravičnosti in močnih institucij.

To kaže letošnje poročilo o doseganju ciljev trajnostnega razvoja Agende 2030, ki so ga izdali pri SDSN (Sustainable Development Solutions Network).

Slovenija je pri uresničevanju 16. cilja trajnostnega razvoja zabeležila napredek pri vseh kazalnikih razen pri indeksu zaznave korupcije, kjer je ocena države precej padla.

Avtorica: Patricija Virtič
Fotografija: SLOGA

O Najboljših novicah iz sveta
Najboljše novice iz sveta želijo pomagati ljudem, da dosežejo bolj raznolik pogled na svet. Verjamemo, da znanje ustvarja upanje, to pa prinaša motivacijo za ukrepanje. Želimo, da bi globalne cilje poznalo čim več ljudi. Ko namreč ljudje cilje poznajo, lahko zahtevajo odgovornost od političnih voditeljev in zagotovijo, da uresničujejo dane zaveze. Več ljudi, kot je seznanjenih z napredkom in rešitvami, ki jih ima svet že na voljo, več jih lahko prispeva k uporabi teh rešitev. Zgodbe, med njimi tudi tokrat zgodbe projektov slovenskih nevladnih organizacij, nosijo sporočila o številnih prizadevanjih za trajnostno usmerjen svet, ki je vedno bolj povezan in soodvisen. Izdajo časopisa, ki je namenjen ozaveščanju širše javnosti o globalnih izzivih, tudi tokrat koordinira platforma SLOGA.

Preberite celotne Najboljše novice iz sveta 2022 ali pobrskajte po dodatnih vsebinah na spletni strani.


Najboljše novice iz sveta 2022 so del projekta Climate of Change, ki ga financirata Ministrstvo RS za zunanje zadeve in Evropska unija. Izražena vsebina je v izključni odgovornosti avtorjev in ne odraža stališč Vlade Republike Slovenije in/ali EU.

Translate »