V Ženevi se začenja 36. redno zasedanje Sveta OZN za človekove pravice (SČP), katerega članica je v obdobju 2016-2018 tudi Slovenija. Med tematikami, ki bodo v ospredju na tokratnem zasedanju, bo Slovenija posebej pozorno spremljala izobraževanje in usposabljanje za človekove pravice, pravice starejših ter krepitev moči žensk in deklic.

Članice bomo na septembrskem zasedanju, ki bo potekalo do 29. 9., veliko pozornosti namenile tudi stanju človekovih pravic v nekaterih državah. Prav tako bo SČP obravnaval pobude s posameznih tematskih področij, med drugim glede smrtne kazni, človekovih pravic do vode in sanitarij, rasizma ter povračilnih ukrepov zoper zagovornike človekovih pravic.

Izvedenih bo več interaktivnih dialogov s posebnimi poročevalci, neodvisnimi izvedenci in preiskovalnimi komisijami SČP. Med drugim bo potekal dialog z neodvisno izvedenko za pravice starejših oseb Roso Kornfeld-Matte in posebnim poročevalcem za pravici do pitne vode in sanitarij Léom Hellerjem. Države članice in opazovalke v SČP bodo lahko sodelovale tudi v interaktivnih dialogih o stanju človekovih pravic v posameznih državah, med drugim v Siriji, Sudanu, Mjanmaru in Ukrajini. Potekala bo tudi letna razprava o vpenjanju vidika spola v delo SČP, ki bo letos namenjena vidiku spola v Agendi 2030 za trajnostni razvoj.

Slovenija bo skupaj z drugimi članicami Platforme za izobraževanje za človekove pravice sopredlagateljica redne letne resolucije o izobraževanju za človekove pravice oziroma o izvajanju Svetovnega programa za izobraževanje in usposabljanje za človekove pravice. Resolucija se bo predvidoma osredotočila predvsem na izvajanje tretje faze Svetovnega programa.

Aktivnosti slovenske delegacije na zasedanju lahko spremljate tdi na Facebook in Twitter profilu Stalnega predstavništva RS v Ženevi.

Translate »