Slovenija je pri izpolnjevanju ciljev trajnostnega razvoja na visokem devetem mestu med 157 državami. V poročilu SDG Index o izpolnjevanju Agende 2030 za trajnostni razvoj, ki sta ga opravila Sustainable Development Solutions Network (SDSN) in Bertelsmann Stiftung, so za skupno uvrstitev Slovenije opravili ocene 97 indikatorjev, ki pokrivajo vsa področja sedemnajstih ciljev trajnostnega razvoja.

Na straneh 328-329 je objavljen celoten profil Slovenije. SDG Index je za skupno oceno Slovenije opravil ocene 97 indikatorjev, ki pokrivajo vsa področja 17-tih ciljev trajnostnega razvoja. S stališča mednarodnega razvojnega sodelovanja je izpostavljeno – kar velja za večino članic OECD –  neizpolnjevanje zaveze o višini bruto nacionalnega dogodka, namenjenega uradni razvojni pomoči.

SDG17 Index Slovenia

SDG Index prinaša zelo zgovoren pregled izbranih indikatorjev. Za Slovenijo so nekateri prav zgovorni in kličejo k političnemu odzivu. Soočamo se s problemom naraščanja debelosti. Že leta vztrajamo z mankom inovativnosti, katere pokazatelj je število patentov na milijon prebivalcev. Proizvedemo velike količine odpadne elektro in elektronske opreme. Hkrati imamo visok izpust CO2 na prebivalca iz energetike. Veliko moramo postoriti na trajnostnem upravljanju dušika – na področju rabe dušika v kmetijstvu in pridelka na hektar. A v mnogočem smo že dosegli ravni, ki nas primerjalno uvrščajo na visoko deveto mesto. Kar pomeni, da je potrebno okrepiti dejavnosti za ohranitev doseženega in za izboljšanja tam, kjer je zanje priložnost.

SDG Index na profilni strani objavlja tudi primerjalno tabelo rezultatov posamezne države z drugimi razvojnimi meritvami. Visoko se uvrščamo predvsem na okoljskem področju ter področju dejavnika miru, malce nižje je indeks človeškega razvoja, slabše pa se odrežemo na področju BDP na prebivalca, osebne blaginje ter globalne konkurenčnosti.
SDG Index Primerjava z drugimi razvojnimi meritvami

Prihodnji teden bodo na Političnem forumu na visoki ravni OZN, še javno predstavili SDG index, katerega pripravo je vodil Jeffrey Sachs za organizaciji Sustainable Development Solutions Network (SDSN) in Bertelsmann Stiftung. Poročilo 2017 je dostopno na spletni strani.
Translate »