Sekretariat platforme SLOGA se je 28. februarja srečal z direktorjem Informacijske službe ZN na Dunaju Martinom Nesirkyjem, ki se je konec februarja mudil na delovnem obisku v Sloveniji. Pogovor se je osredotočil na nadaljnje sodelovanje in sinergije pri ozaveščanju o ciljih trajnostnega razvoja ter na krepitev medkulturne strpnosti v okviru kampanje Together

Albin Keuc, direktor platforme SLOGA, je uvodoma predstavil osrednje aktivnosti na področju ozaveščanja o trajnostnem razvoju in globalnega učenja, vključno z aktivnostmi projekta konzorcija 14 nevladnih organizacij pod koordinacijo platforme SLOGA ter s financiranjem Ministrstva za zunanje zadeve, in se Nesirkyju zahvalil za dosedanjo podporo. Orisal je koordinacijo nevladnih in humanitarnih organizacij na področju migracij, ki je bila vzpostavljena avgusta 2015 z namenom skladnega odziva civilne družbe na povečan prehod migrantov ter beguncev čez slovensko ozemlje, s sodelovanjem pa je nadaljevala tudi po zaprtju t. i. balkanske migrantske poti s ciljem krepitve oskrbe prosilcev in beguncev ter skupnih zagovorniških aktivnosti glede azilnih in integracijskih politik, pa tudi skupnih komunikacijskih aktivnosti s ciljem spodbujanja strpnosti.
Med aktivnostmi je Keuc predstavil pobudo SDG Watch Europe, katere cilj je z neodvisnim spremljanjem zagotoviti, da bodo EU in njene članice izpolnila dane zaveze ciljev trajnostnega razvoja do leta 2030; pobudi se je pridružila tudi platforma SLOGA. Nesirky je predstavil prioritete novega generalnega sekretarja OZN Antónia Guterresa in kampanjo Together; strinjali so se, da kampanja predstavlja odlično priložnost za krepitev sodelovanja na področju medkulturnega dialoga in strpnosti, hkrati pa pomembno dopolnjuje prizadevanja na področju ozaveščanja o ciljih trajnostnega razvoja.
Translate »