SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč se je letos prvič pridružila najvidnejši promocijski kampanji na področju izobraževanja in učenja v Sloveniji – Tednu vseživljenjskega učenja (TVU), ki v Sloveniji poteka že 23. leto. Prevzela je vlogo tematskega koordinatorja za globalno učenje, ki bo tako prvič del TVU. Do konca junija bo več kot 15 izvajalcev po številnih krajih ozaveščalo o globalnem učenju, izvajalo ozaveščevalne dogodke o razvojnih tematikah, Agendi 2030 in globalnih izzivih ter sodelujoče spodbujalo k aktivaciji za boljši in pravičnejši svet.

Teden vseživljenjskega učenja (TVU) je najvidnejša promocijska kampanja na področju izobraževanja in učenja v Sloveniji. Projekt usklajujejo na Andragoškem centru Slovenije in ga prirejajo v sodelovanju s stotinami ustanov, skupin in posameznikov po vsej državi, pa tudi onkraj naših meja. Z njim opozarjajo na vseprisotnost in pomembnost učenja – v vseh življenjskih obdobjih in za vse vloge, ki jih posameznik v svojem življenju prevzema. TVU bo letos potekal pod geslom Slovenija, učeča se dežela od 11. do 20. maja 2018, razširjeni termin pa vse od 11. maja do 30. junija 2018.

Živimo v globaliziranem svetu, v katerem so življenja ljudi močno prepletena in dejanja ljudi na enem koncu sveta vplivajo na življenje na drugem. Zaradi te prepletenosti je ključno, da se kot posamezniki zavedamo svoje vloge v svetu in prevzamemo odgovornost za svoja dejanja. Pomembno vlogo pri tem igra globalno učenje, ki nam skuša omogočiti razumevanje svetovnih težav in nas opremlja z znanjem, veščinami ter vrednotami, ki jih kot državljani sveta potrebujemo za soočanje z globalnimi izzivi.

Globalno učenje je vseživljenjski proces učenja in delovanja, ki poudarja soodvisnost ter posameznikovo vpetost v globalno dogajanje. Namen procesa je spodbujati posameznike in skupnosti za lastno angažiranje ter delovanje na področju razreševanja ključnih skupnih izzivov človeštva. Bistvo globalnega učenja je prav poudarjanje medsebojnih globalnih povezav ter razumevanje vzrokov in posledic posameznih razvojnih problemov.

Platforma SLOGA se je zato letos tudi uradno pridružila Tednu vseživljenjskega učenja, predvsem z namenom promocije globalnega učenja in vnašanje globalnega pogleda na tematike. Preko delavnic, predstavitev, predavanj in ozaveščevalnih aktivnosti bomo skušali posameznice in posameznike opremiti z razumevanjem svetovnih težav, jih opremiti z znanjem, veščinami ter vrednotami, k jih potrebujejo za soočanje z globalnimi izzivi, predvsem pa spodbuditi k aktivaciji za njihovo razreševanje. Vsak izmed nas je delček tega sveta in lahko pripomore za boljši jutri, tudi preko uresničevanja ciljev trajnostnega razvoja.

Do konca junija 2018 se bo zvrstilo več kot 20 dogodkov, o globalnem učenju boste lahko brali in slišali na različnih spletnih straneh, profilih na družbenih omrežjih  … Do sedaj prijavljenih prirediteljev je več kot 15 (seznam vseh), seznam aktivnosti pa se dnevno osvežuje na koledarju prireditev na spletni strani TVU.

Bi tudi vaša organizacija rada sodelovala v Tednu vseživljenjskega učenja z aktivnostjo na področju globalnega učenja? Še je možnost, da se nam pridružite – pišite na patricija.virtic@sloga-platform.org.

Sodelovanje v Tednu vseživljenjskega učenja poteka v sklopu projekta Trajnostno. Lokalno. Globalno., ki ga finančno podpira Ministrstvo RS za zunanje zadeve. Izražena vsebina je v izključni odgovornosti avtorjev in ne odraža stališč Ministrstva RS za zunanje zadeve.

Logo MRSLOGO BARVNI RGB_belo ozadje_TRAJNOSTNO_LOKALNO_GLOBALNOlogo_Sloga1

Translate »