Platforma SLOGA je 14. julija 2020 v sodelovanju z globalno mrežo Forus in Action 4 Sustainable Development ter drugimi partnerji soorganizira stranski dogodek Političnega foruma Združenih narodov na visoki ravni o trajnostnem razvoju (High-level Political Forum on Sustainable Development – HLPF). Panelisti, med njimi Adriana Aralica s Platforme SLOGA, so poudarili pomen celostnega pristopa k spremljanju in izvajanju ciljev trajnostnega razvoja.

Panelisti so poudarili, da je v desetletju za ukrepanje ključnega pomena oblikovati pristop celotne družbe k spremljanju in izvajanju Agende za trajnostni razvoj do leta 2030. Namen dogodka je bil osvetliti prakse sodelovanja civilne družbe pri spremljanju uresničevanja ciljev trajnostnega razvoja na različnih ravneh. Adriana Aralica s Platforme SLOGA je orisala sodelovanje NVO v procesu priprave drugega prostovoljnega nacionalnega pregleda o uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja v Sloveniji, nedavni poziv NVO vladi za ustanovitev vladnega posvetovalnega telesa za Agendo 2030 in poročilo NVO o ciljih trajnostnega razvoja, ki ga je pripravilo 22 NVO. Panelisti so izpostavili, da je epidemija COVID-19 osvetlila naraščajoče neenakosti, in poudarili pomen vzpostavitve resnično vključujočih procesov glede ciljev trajnostnega razvoja, vključno z interaktivnim digitalnim sodelovanjem.


Platforma SLOGA v okviru partnerstva z globalno mrežo razvojnih nevladnih organizacij Forus izvaja projekt Okrepljeno sodelovanje med NVO in njihove zmogljivosti spremljanja za okrepljeno lastništvo nad cilji trajnostnega razvoja v Sloveniji, namenjen krepitvi položaja civilne družbe pri oblikovanju politik in h krepitvi lastništva nad cilji trajnostnega razvoja v Sloveniji. Podpornik projekta je Forus, financerja pa Evropska komisija in Ministrstvo za javno upravo Republike Slovenije. Izražena stališča na odražajo stališč Evropske unije in/ali Vlade Republike Slovenije.

Translate »