Sloga razpisuje delovno mesto vodje projekta platforme. Delovno razmerje se bo sklenilo za polovični delovni čas za obdobje 9 mesecev z možnostjo podaljšanja.

Zahteve:

  • izkušnje z vsebinskim in finančnim poročanjem projektov (preferenčno s področjih razvoja, globalnega učenja ali humanitarne pomoči)
  • izkušnje z aktivno uporabo družabnih omrežij (facebook, instagram, twitter,..)
  • izkušnje z organizacijo dogodkov
  • izkušnje s komuniciranjem z več deležniki
  • izkušnje s področja zbiranja sredstev
  • sposobnost za delo v skupini
  • samoiniciativnost in predanost delu
  • natančnost, organiziranost, dinamičnost, prilagodljivost, odzivnost, vztrajnost, vestnost, motiviranost
  • izkušnje z delom v nevladnem sektorju

Kako se prijavim:

Pošljite motivacijsko pismo (največ 1 stran), v katerem predstavite vaš interes in dosedanje izkušnje na zgoraj navedenem področju ter življenjepis. Zahtevane dokumente pošljite s priporočeno pošto najkasneje do 24.1.2023 na naslov SLOGA, Kopitarjeva 4, 1000 Ljubljana ali v enem skeniranem izvodu na e-naslov razpisi@sloga-platform.org, s pripisom »NE ODPIRAJ – RAZPIS ZA VODJO PROJEKTA«.

Uporabljeni izrazi, zapisani v moški ali ženski spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni.

Kratek opis platforme SLOGA

SLOGA je platforma nevladnih organizacij (NVO), ki delujejo na področju razvoja, globalnega učenja in mednarodne humanitarne pomoči. Združuje 38 organizacij članic in več kot 55 podpornih organizacij. Glavne aktivnosti platforme SLOGA predstavljajo usklajevanje različnih interesov relevantnih NVO in njihova promocija na nacionalni (v relaciji do MZZ in nekaterih drugih relevantnih ministrstev) in EU ravni, izmenjavo izkušenj ter dobrih praks, svetovanje in informiranje. Za dodatne informacije obiščite www.sloga-platform.org.

Razpis v pdf – razpis_vp_1.

***

SLOGA, platforma NVO za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč, Povšetova 37, (pisarna: Kopitarjeva 4), 1000 Ljubljana

Telefon: 01 434 44 02

Spletna stran: https://www.sloga-platform.org

E-pošta: info@sloga-platform.org

Facebook: SlogaPlatform

Twitter: @Sloga_platform

Translate »