SLOGA, platforma NVO za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč razpisuje delovno mesto direktorice_ja platforme. Delovno razmerje se bo sklenilo za polovični delovni čas za mandatno dobo štirih let.

Zahteve:

  • vsaj VII. stopnja izobrazbe in vsaj 5 let delovnih izkušenj ali VI. stopnja izobrazbe in vsaj 10 let delovnih izkušenj;
  • znanje tujih jezikov, nujno aktivno znanje angleščine;
  • dobro poznavanje evropskih politik s posebnim poudarkom na razvojnih politikah in politikah sodelovanja s EU sosedskimi državami in državami globalnega juga;
  • dobro poznavanje nevladnega sektorja s poudarkom na področju razvoja, globalnega učenja in humanitarne pomoči;
  • organizacijske, motivacijske in vodstvene sposobnosti;
  • izkušnje s pripravo razpisne projektne dokumentacije v slovenskem in tujem jeziku;
  • izkušnje z vodenjem projektov in finančnim poslovanjem;
  • izkušnje pri sodelovanju z različnimi vladnimi uradi ali ministrstvi;
  • računalniška pismenost;
  • izdelana vizija delovanja platforme.

Kako se prijavim:

Pošljite motivacijsko pismo (največ 1 stran), v katerem predstavite vaš interes in dosedanje izkušnje na zgoraj navedenem področju, življenjepis ter priložite kratko vizijo delovanja platforme (1 stran).

Zahtevane dokumente pošljite s priporočeno pošto najkasneje do 26. 1. 2023 na naslov SLOGA, Kopitarjeva 4, 1000 Ljubljana ali v enem skeniranem izvodu na e-naslov razpisi@sloga-platform.org, s pripisom »NE ODPIRAJ – RAZPIS ZA DIREKTORICO_JA«.

Uporabljeni izrazi, zapisani v moški ali ženski spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni.

Kratek opis platforme SLOGA

SLOGA je platforma nevladnih organizacij (NVO), ki delujejo na področju razvoja, globalnega učenja in mednarodne humanitarne pomoči. Združuje 38 organizacij članic in več kot 55 podpornih organizacij. Glavne aktivnosti platforme SLOGA predstavljajo usklajevanje različnih interesov relevantnih NVO in njihova promocija na nacionalni (v relaciji do MZZ in nekaterih drugih relevantnih ministrstev) in EU ravni, izmenjavo izkušenj ter dobrih praks, svetovanje in informiranje. Za dodatne informacije obiščite www.sloga-platform.org

Razpis v pdf – razpis_direktor_1

***

SLOGA, platforma NVO za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč, Povšetova 37, (pisarna: Kopitarjeva 4), 1000 Ljubljana

Telefon: 01 434 44 02

Spletna stran: https://www.sloga-platform.org

E-pošta: info@sloga-platform.org

Facebook: SlogaPlatform

Twitter: @Sloga_platform

Translate »