V sklopu zagovorniških dejavnosti za novo resolucijo o mednarodnem razvojnem sodelovanju, pomembnega dokumenta za nadaljnji razvoj tega področja, smo se v ponedeljek, 18. 7. 2016 predstavniki platforme SLOGA srečali s predsednikom Državnega zbora, dr. Milanom Brglezom.

V odprtem pogovoru smo izmenjali stališča glede izzivov s katerimi se soočamo in se dogovorili o nadaljnjem sodelovanju.

Predstavniki platforme SLOGA smo jasno izpostavili pomen resolucije za nadaljnji razvoj nevladnih razvojnih in humanitarnih organizacij ter krepitev samega institucionalnega okvirja. Posebno težo dajemo globalnemu učenju, bilateralnemu sodelovanju pred multilateralnim, monitoringu in evalvaciji.

Srečanje je bilo pomembno za poglobitev sodelovanja med civilnodružbenimi organizacijami in političnimi odločevalci na področju razvojnega ter humanitarnega sodelovanja in za konkretnejšo umestitev Slovenije v mednarodnem prostoru.

Translate »