SLOGA se je udeležila sestanka medresorske delovne skupine (MDS) za operativno izvedbo premestitve in trajne naselitve oseb z mednarodno zaščito, ki je potekal 16. 5. 2016, vodil pa ga je državni sekretar Boštjan Šefic. Sestanka sta se v imenu Koordinacije NVO za begunce poleg platforme SLOGA udeležila tudi  Franci Zlatar in Franci Jazbec.

Na začetku so hitro preverili izvedenost sklepov predhodne seje in se lotili druge točke, nastanitvenih zmogljivosti. Prihod 1. skupine (28 družine, 4 samski moški) je potekal brez posebnosti, medijsko pokrito, družine so nameščene v Logatcu, samski moškim v Azilnem domu v Ljubljani. Postopek glede statusa bo predvidoma končan v mesecu dni, nato se začne izvajanja orientacijskega programa in po njem nastanitev.

MDS je obravnavala stanje ponujenih nastanitvenih zmogljivosti – 45 ponudnikov je ponudilo 59 stanovanj  in 30 sob v različnih krajih Slovenije. Državnih kapacitet je v tem trenutku ca. 60. V različnih stanjih. MDS se je dogovorila, da bodo po določenih kriterijih izbrali prednostne lokacije, si jih ogledali in ocenili uporabnost. Prav tako bodo poskrbeli za sanacijo in opremljanje državnih zmogljivosti. NVO smo opozorili, da mora izbira lokacij upoštevati lokalne zmogljivosti za izvajanje integracije.

MDS operativno vodi, ministrstva ključna za pripravo programov (trg dela, izobraževanje,…) MDDSZ in MIZŠ bosta programa pripravila do jeseni. K delu bodo vabili tudi lokalne skupnosti, oz. po potrebi.

V tretji točki smo predstavniki predstavili nekaj vsebin – da je integracija širša, da potrebujemo dobro podporno okolje, da potrebujemo več izobraževanja in ozaveščanja lokalnih akterjev, krepitev nevladnega dela, da potrebujemo širši pogled … Potrebujemo čim bolj interaktiven odnos vseh, kontaktne osebe po sektorjih, pripravljenost lokalnih institucij, kontinuirano delo z lokalno skupnostjo, šolami, svetovalnimi službami …

DS Šefic se je na to odzval, da se strinja, da potrebujemo še več izobraževanja, ozaveščanja, delati z lokalnimi skupnostmi, da bomo do tega še prišli, saj je bilo do sedaj vse koncentrirano na dveh lokacijah, zdaj bo pa drugače, zato bo potrebno še več dogovarjanja. Programi bodo pripravljeni, potrebno se bo povezati in sinhronizirati z občinami. Pomembna bo usklajenost.

MDDZS je povedal, da bodo okrepili delo svetovalcev za begunce, posebno usposobljenih svetovalcev za iskalce zaposlitve, poskusili bodo okrepljeno iskati lokalne delodajalce, ki bi bili zainteresirani za sodelovanje. Prav tako so omenili program za javna dela in morebitno zainteresiranost NVO za te skupine iskalcev zaposlitve.

DS Šefic jih je pozval, da osnutke programov pripravijo do junija, da ne bi kasneje prišlo do kakšnih zapletov v formalnih postopkih.

NVO smo jim predstavili vprašanja glede letovanja begunskih otrok, obiskovanja delavnic ter prizadevanja za organiziran prihod beguncev v organizaciji nevladnih organizacij – dogovorili smo se, da dobimo kontaktne naslove za posamezna ministrstva za tovrstna vprašanja. Glede slednjega DS Šefic ocenjuje, da je potrebno se pošteno usesti in pogovoriti o izvedljivosti.

Translate »