Platforma SLOGA se je udeležila plenarnega zasedanja koalicije SDG Watch Europe, ki je potekalo 3. oktobra 2018 v Bruslju (Belgija). Srečanje se je osredotočilo na pregled dela posameznih delovnih področij koalicije in načrtovanje aktivnosti v povezavi z volitvami v Evropski parlament ter drugimi multilateralnimi procesi.

SDG Watch Europe je evropska večsektorska koalicija nevladnih organizacij s področja razvojnega sodelovanja, okolja, socialnih zadev, človekovih pravic. Cilj koalicije je spodbujanje vlad pri uresničevanju odgovornosti iz Agende za trajnostni razvoj iz leta 2030. Članica koalicije je tudi platforma SLOGA.

Delo koalicije je organizirano v obliki povezanih delovnih področjih. Prvi del plenarnega zasedanja je bil tako namenjen pregledu dela in izzivov delovnih področij, vključno z zagovorniškimi aktivnostmi, drugi del pa načrtovanju prihodnjih aktivnosti, vključno z aktivnostmi ob kampanji za volitve v Evropski parlament ter v okviru Političnega foruma Združenih narodov na visoki ravni o trajnostnem razvoju prihodnje leto.

Translate »