SLOGA se je kot predstavnica Slovenije udeležila okrogle mize o humanitarnosti pred Svetovnim humanitarnim vrhom za vzhodno Evropo, ki je potekala v Varšavi 1. in 2. marca 2016. Dogodka sta se udeležila svetnik platforme SLOGA in predstavnica platforme, odgovorna za humanitarno področje.

Pred Svetovnim humanitarnim vrhom (SVH), ki bo potekal maja 2016, Network on Humanitarian Action (NOHA) in Evropska komisija organizirata vrsto okroglih miz. Namen teh dogodkov je predstaviti in razpravljati o ključnih temah ter prednostnih nalogah procesa in stališč Evropske unije o Svetovnem humanitarnem vrhu. Dogodki so priložnost za tiste, ki so v konfliktih neposredno prizadeti, akademike, praktike in mladino, vključeno v humanitarne akcije, kot tudi za širšo humanitarno skupnost, da lahko podajo vsebinske prispevke na humanitarno politiko in prakso Evropske unije.

Za Evropsko komisijo so ti dogodki zaključna faza v procesu, ki se je začel leta 2015. EU je bila aktivno vključena v priprave na vrh, in sicer prek soorganizacije priprav evropskega posvetovanja v Budimpešti, ki je potekalo februarja 2015; udeležbe na svetovnih posvetovanjih v Ženevi v oktobru 2015; in priprav, objav in promociji dokumentov, ki podrobneje predstavljajo prednostne naloge Evropske komisije o vrhu.

Z okroglo mizu v Aix – en – Provence se je začela serija štirih dogodkov, ki so in bodo potekali v južni (Univerza v Aix – Marseille), severni (Univerza v Uppsali), vzhodni (Univerza v Varšavi) in zahodni Evropi (University College Dublin).

Okrogle mize za vzhodni del Evrope, ki je potekala v Varšavi, so se udeležili predstavniki Madžarske, Slovaške, Češke, Poljske, Švice, Nemčije, Avstrije in Slovenije.

Ob zaključku vsakega dogodka so bila objavljena stališča in priporočila udeležencev na določeno tematiko. Cilj je bil zagotoviti konkretna priporočila za Evropsko unijo in za širšo humanitarno skupnost. S priporočili se je EU seznanila in jih bo vključila v svoja stališča, ki bodo predstavljena na Svetovnem humanitarnem vrhu.

Prvi dan dogodka je bil zaključene narave, zgolj za strokovnjake s področja, ki so pripravljali priporočila, drugi dan pa je bil odprt za splošno javnost in je potekal na univerzi v Varšavi. Zbranim, med njimi so bili tudi visoki gostje in številni novinarji, so stališča in aktualne humanitarne izzive predstavili tudi Charles-­‐Antoine Hofmann s sekretariata za Svetovni humanitarni vrh in Claus Sørensen, višji svetovalec pri European Political Strategy Centre s predhodnimi delovnimi izkušnjami na ECHO.

Svetovni humanitarni vrh bo potekal med 23. in 27. majem 2016 v Istanbulu v Turčiji. Združil bo predstavnike vlad, mednarodnih organizacij, nevladnih organizacij in druge strokovnjake, ki bodo naslovili vprašanje hitrega in učinkovitejšega naslavljanja potreb ljudi, prizadetih v humanitarnih krizah. Naslovil bo štiri osrednje teme, in sicer: učinkovitost humanitarne pomoči, zmanjšanje ranljivosti in tveganja nesreč, vključevanje inovacij in naslavljanje potreb ljudi v času oboroženih spopadov.

Za več informacij o Svetovnem humanitarnem vrhu se obrnite na Patricijo Virtič (patricija.virtic@sloga.platform.org).

Translate »